Miljøministeriet: På vej mod 8.000 hektar ny natur

08/07/2010 14:35

Nick Allentoft

Som en del af regeringens Grøn Vækst-plan vil det danske landskab inden for de næste seks år blive beriget med 150 nye vådområder. Det er billedet, efter at Miljøministeriet har modtaget projektoversigter og ansøgninger fra landets kommuner. Målet med denne del af Grøn Vækst-planen er at begrænse udledningen af kvælstof til sårbare kystvande. Etablering af vådområder er en effektiv måde at fjerne kvælstof på. De nye vådområder på i alt 8.000 hektar vil fjerne over 1.100 tons kvælstof om året. Samtidig opfyldes et andet vigtigt mål i Grøn Vækst, nemlig skabelse af ny og attraktiv natur.

Indsatsen er et samarbejde mellem landets kommuner, Fødevareministeriet og Miljøministeriet. I alt er der afsat over 1 mia. kroner til indsatsen frem til 2015.

- Siden kommunalreformen har der fra flere sider lydt kritik af kommunernes indsats på miljøområdet. Jeg synes de mange ansøgninger om etablering af vådområder vidner om, at kommunerne er meget engageret i naturens ve og vel. Danskerne kan godt begynde at glæde sig til de nye vådområder. Det samme kan dyr og planter, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Hun glæder sig over, at det er lykkedes på meget kort tid at få et tæt samarbejde med kommunerne og få etableret tværkommunale samarbejder over hele landet.

Fra kommunal side er der også glæde over resultatet.

- Indsatsen har for alvor vist den tværkommunale styrke, når der skal samarbejdes om natur og miljø. Kommunerne har kun haft få måneder til at etablere det tværkommunale samarbejde, udarbejde projektoversigter og ansøgninger. Alligevel er de kommet i mål, siger Martin Damm, formand for KL´s Teknik- og Miljøudvalg og fortsætter:

- Der har også været et konstruktivt samarbejde mellem staten og KL i forbindelse med op-start af indsatsen. Fra kommunal side ser vi nu frem til et fortsat samarbejde med indsatsens parter – ikke mindst lodsejerne, der er helt centrale for at realisere projekterne.

Resultaterne af indsatsen vil tydeligt kunne ses i landskabet. Det største vådområde forventes at blive på næsten 400 hektar, og mange bliver større end 100 ha. Vådområder vil komme til at ligge over det meste af landet, dog primært i nærheden af kysterne. Det skyldes, at de her kan fjerne mest kvælstof og dermed bliver omkostningseffektive.´

Udover vådområder er det i regeringens Grøn Vækst-plan lagt op til, at kommunerne skal skabe ca. 3.000 hektar ådals-projekter for at skabe ny natur og samtidig fjerne fosfor.

Læs mere på www.vandprojekter.dk
 

Mest Læste

Annonce