Minister tager hånd om Fingerplanen

31/03/2011 13:09

Nick Allentoft

Skal hovedstadskommunerne have mulighed for at bygge kanaler og bassiner på grønne områder til at opsamle regnvand fra store oversvømmelser?

Det er et af de emner, som miljøminister Karen Ellemann ønsker drøftet i forbindelse med et debatoplæg, som hun offentliggør i dag. Debatten skal munde ud i en ajourføring af Fingerplan 2007, der udgør den overordnede ramme for hovedstadskommunernes planlægning.

I dag har kommunerne ikke mulighed for at bygge kanaler, vandbassiner og reservoirer i grønne områder, fordi de nuværende regler reserverer de grønne områder udelukkende til friluftsformål. Anlæggene skal i stedet ligge i byzonerne, hvor det imidlertid kan være svært at finde plads. En øget fleksibilitet vil kunne gavne både natur og friluftsliv og samtidig mindske risikoen for oversvømmelser på grund af klimaforandringer.

- Klimatilpasning bør spille en vigtig rolle i den nye Fingerplan. Kraftig regn kan måske med fordel ledes ud i grønne områder, så det styrker de rekreative kvaliteter og mulighederne for friluftsliv. Det vil jeg gerne drøfte med kommunerne, siger miljøminister Karen Ellemann, der i maj holder politiske møder med hovedstadskommunerne, Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Debatoplægget tager også hul på spørgsmålet om, hvordan kommunerne bedst kan forlænge de grønne kiler, efterhånden som byfingrene, der strækker sig ud fra Københavns centrum, bliver udbygget.

- Den nye Fingerplan for hovedstadsområdet skal give kommunerne udviklingsmuligheder og handlefrihed til byomdannelser og byudvikling. Samtidig skal Fingerplanen styrke natur og friluftsliv – og nu også tage klimahensyn. Det er en kompliceret opgave at løse, og derfor er det også vigtigt, at vi fjerner unødvendige barrierer for kommunerne, siger miljøminister Karen Ellemann.

Øvrige emner i debatoplægget er bl.a. en god sammenhæng i rekreative områder i det indre storbyområde og muligheden for at binde grønne og blå områder sammen langs med Ring 3, hvor 10 kommuner arbejder sammen om en fælles Ringbyvision.

Kommunerne i hovedstadsområdet skal i løbet af 2011 færdiggøre planstrategier. Det er første trin i den proces, der i 2013 afsluttes med en ny generation af kommuneplaner.

Mest Læste

Annonce