Ny blogger: Hegnsvad om bedre ledelse

Ledelse

14/3/13 8:01

Nick Allentoft

”Bedre ledelse er det jeg allermest brænder for,” siger Mogens Hegnsvad om sin nye blog, der skal afdække, hvad bedre ledelse kan være. Med sin personlige erfaring og konkrete eksempler vil den tidligere mangeårige kommunaldirektør forholde sig kritisk og reflekterende til ledelse i praksis.

”Hvordan udvikler offentlig styring sig i praksis? Hvordan står det til med den udvikling af mere tillidsbaseret ledelse,” spørger Hegnsvad og fremhæver, at det er alvor. 

”Det er sat på dagsordenen i eksempelvis regeringsgrundlaget, men ser meget forpjusket ud i praksis. Ude i virkeligheden er ledelse præget af mere "klassisk" - især økonomisk – styring. Men styring har det ikke så godt længere,” siger Mogens Hegnsvad. 

Med bloggen på DenOffentlige.dk vil Hegnsvad tage aktuelle temaer op. Alt fra nye lovgivningsinitiativer over aktuelle ledelsesmæssige kriser til enkeltsager, der dominerer debatten om den offentlige sektor. 

”Ledelse kommer indirekte op i mange forskellige medier hele tiden. Men i stedet for at skrive om en borgmesters fadæser eller atter en kommunal chef der skal fyres, vil jeg forsøge at finde forklaringer og årsager til det, der ikke lykkes. Altså søge forklaringer på, at systemets indretning selv kan være årsag til at kriser, mangler og fejl opstår,” uddyber Mogens Hegnsvad, der i januar blev adjungeret professor på CBS, knyttet til Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse.

Gamle og nye strømninger 

Mogens Hegnsvads fokus for bloggen er særligt styring og ledelse i kommunerne - kommunernes centrale samspil med og måde at være underlagt staten. Han har gennem årene set flere initiativer, der skulle fremme bedre ledelse i det offentlige: de store reformer der er rullet over kommunerne med kommunalreformen og mange andre offentlige reformer siden.

”De strukturelle ændringer har været dominerende. Udvikling af bedre ledelse har ikke kunnet få den centrale interesse som den trænger til,” mener Hegnsvad, der har været kommunaldirektør siden 1988, senest i Gribskov Kommune.

I årene som kommunaldirektør har han selv udfordret de holdninger, der er til at styre og lede. Han har forsøgt at integrere anerkendende ledelse med resultatstyring. Han er også blevet kendt for at anvende udlicitering og partnerskabsprægede kontrakter med private leverandører.

Han har været tilknyttet netværket Forum siden 2007, og skriver ”inspireret af SLIP og Forum. Men uden at jeg forpligter hverken Forum eller SLIP med mine egne synspunkter.”

Bloggen vil tage afsæt i aktuelle strømninger som bl.a. forskningsprojektet SLIP, der netop er blevet midtvejsevalueret, og evalueringen af kommunalreformen, der forleden dag kom på gaden.

Læs det første blogindlæg:  Kan den offentlige sektor styres bedre?

Annonce