Ny blogger: Jeanett Fleron

Velfærd

18/09/2013 11:40

Freja Eriksen

Jeanett Fleron er ikke bange for at nedbryde ”mentale berlinmure”. Ifølge Fleron opstår disse som en bivirkning af velfærdssamfundets organisering. For eksempel har offentlige og private aktører en tendens til at se hinanden for meget som legoklodser.

Krydspresset mellem vanetænkning, holdninger og handlemønstre er fokus for sociolog Jeanett Flerons nye blog. Hun blogger om spændingsfelter inden for alt fra ledelse, organisation, psykiatri, handicap og sundhed til arbejdsliv, uddannelse, børn og familier.

Læs Jeanett Flerons første blogindlæg

I sit første blogindlæg skriver Fleron f.eks. om offentlige og private aktørers samarbejde på sygedagpengeområdet. Det kan vanskeliggøres af, at de to aktører ser hinanden som legoklodser, og ikke legekammerater. En mental barriere, som i yderste konsekvens kan betyde, at en privat aktør må dreje nøglen om. Simpelthen på grund af dårlig kommunikation og målformulering.  

Fleron er ejer af Praksiskompagniet og projektudviklings-og kommunikationschef i Specifik ApS. Ud over dette er hun medudvikler af Praksiscenter.dk, et vidensbaseret netværk.

Bloggen bygger hun på sine egne erfaringer og viden høstet fra tværsektorielt arbejde i offentligt og i privat regi. Hun vil bl.a. skrive om hvordan forskellige faglige kulturer og valg af ledelsesstrategier påvirker samarbejdsrelationer på tværs af sektorgrænser.

Debat på tværs

”Jeg vil blogge kreativt, forstyrrende, og forsøge at åbne et kreativt, fagligt og reflekterende rum. Hvis blot én læser opnår en ny indsigt, ny viden eller ny erkendelse er målet nået, ” siger Fleron, der således også håber på, at hendes blogs kan afføde debat.

Jeanett Fleron vil se horisontalt og derigennem forsøge at ramme på tværs af sektorer, og fremprovokere en debat på tværs. Hun skriver både til mennesker med behov for social støtte, tværprofessionelle faggrupper med ønske om at lære nyt, og beslutningstagere, der ønsker nye perspektiver på administrative, politiske, organisatoriske eller ledelsesmæssige beslutningsprocesser.

Fleron har speciale i Organisation, Ledelse og Socialt Arbejde, og hun er bestyrelsesmedlem i FORSA og Bedre Psykiatris lokalafdeling Holbæk/Odsherred. Og nu også blogger på DenOffentlige.dk.

 

Mest Læste

Annonce