Nyt løft til sundhed

27/05/2011 10:59

Nick Allentoft

Regeringen, Danske Folkeparti og Pia Christmas-Møller har i dag indgået en sundhedsaftale. Med aftalen løftes sundhedsområdet årligt med 1½-2 mia.kr. Råderummet er skabt med 2020-reformerne.

Med aftalen vil man etablere et dansk center for partikelterapi. Det vil forbedre muligheden for skånsom kræftbehandling af børn og visse kræftformer. Den nye behandlingsform mindsker risikoen for men af behandlingen og for, at børn og unge på et senere tidspunkt i livet udvikler kræft.

Endvidere sættes der ekstra fokus på, at borgerne i alle dele af landet har en tryghed for, at de hurtigt kan komme i relevant behandling. Derfor etableres der en ekstra pulje på 50 mio.kr. til drift af akut-/lægebiler, i takt med, at de nye sygehuse bygges. Og der etableres ligeledes en lånepulje mv. på 100 mio.kr. til lægehuse/sundheds- og akuthuse.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen er glad for aftalen.

- Jeg er meget tilfreds med, at Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller er enige med regeringen i, at der fortsat skal ske en prioritering af sundhedsområdet. Og det er muligt med det råderum, vi har skabt med 2020-refomerne.

- Udover, at vi sikrer sundheden generelle årlige løft, så er vi også enige om, at der er visse områder inden for sundhedsområdet, der skal have særlig fokus. Sundhedsaftalen er altså både relevant for det nuværende sundhedsvæsen, men skal også i høj grad ses som en aftale, der skuer fremad – med nogle overordnede pejlemærker og prioriteringer, siger Claus Hjort Frederiksen.

Udvalgte prioriteringer og pejlemærker på sundhedsområdet

- Årlige økonomiske løft på 1½-2 mia.kr. i perioden 2014-2020.

- Kræftområdet vil fortsat have prioritet. Der skal etableres et dansk center for partikelterapi.

- Styrkelse af psykiatrien, ikke mindst for unge.

- Styrket rehabiliteringsindsats. Fokus på tilbud til hjerneskadede, særligt unge.

- Mål om udredning inden for 30 dage.

- Der indføres en ventetidsgaranti for børn, der er lægefagligt visiteret til insulinpumpebehandling.

- Tryghed skal sikres i alle dele af landet. Understøttelse af nære tilbud med ekstra pulje.

- Telemedicinsk handlingsplan. Understøttelse af kvalitet i behandling og behandling i nærmiljøet.

- Fremtidige udfordringer på sundhedsområdet skal belyses og imødekommes bedst muligt.

Mest Læste

Annonce