Nyt system giver store besparelser på det offentliges forbrug af frimærker

11/01/2012 09:05

Nick Allentoft

Borgere og virksomheder modtager hvert år 150 millioner breve fra det offentlige. Alene i porto og papir svarer det til ca. 900 mio. kr. årligt. Herudover kommer den tid, det tager at printe brevene og lægge dem i kuverter.

Kommunerne, regionerne og staten ser et stort potentiale i at spare penge og arbejdstid ved at sende flere offentlige breve digitalt. De har derfor i samarbejde udbudt en samlet løsning til håndtering af brevforsendelser for offentlige myndigheder kaldet "fjernprint".
Slut med brevpost i 2015

Løsningen lanceres medio 2012 og er et vigtigt skridt mod at realisere den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor det fra 2015 er slut med papirblanketter og brevpost i mødet mellem borgere, virksomheder og den offentlige sektor.

"Med fjernprint reduceres papirarbejdet på sygehusene, når vi kan sende indkaldelsesbreve digitalt. Samtidig kan de borgere, der ikke er parate til at modtage indkaldelsesbreve digitalt fortsat modtage brevene på papir," siger Lisbeth Nielsen, kontorchef i Danske Regioner.

"KL ser frem til, at det med udbuddet bliver lettere for kommunerne at købe en fjernprintsløsning og at resultatet af udbuddet kan skabe bedre og billigere løsninger på markedet. KL opfordrer derfor kommunerne til at benytte sig af den nye aftale", siger Jakob Aagaard Harder, kontorchef i Kommunernes Landsforening.
Brugervenlig løsning på vej

Digitaliseringsstyrelsen glæder sig over kontrakten og ser frem til et godt samarbejde med den valgte leverandør Strålfors Information Logistics A/S.

"Udbuddet viser, at kommuner, regioner og stat kan komme langt gennem fælles offentligt samarbejde. Vi ser frem til at se løsningen i brug af offentlige myndigheder og håber, at den indfrier målsætningerne om, at det skal være nemmere, billigere og bedre at anvende fjernprint", siger Lars Frelle-Petersen, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, der er ansvarlig for udbuddet.

Strålfors har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af de fastsatte tildelingskriterier, og derfor har de fået opgaven.

Kontrakten omfatter, at offentlige myndigheder billigt kan købe en løsning, der både indeholder et it-system til brug i myndighederne, central print og kuvertering af offentlige breve.
Fakta

I 2010 gik digital post i luften på borger.dk og virk.dk. I 2011 modtog borgere og virksomheder 21 millioner breve fra det offentlige gennem løsningen. I dag sendes typisk breve, der er dannet automatisk af offentlige it-systemer.

Med fjernprint kan myndighederne også sende almindelige breve, der udformes af medarbejdere, så borgere og virksomheder kan modtage langt flere breve digitalt. Hvis modtageren er tilmeldt digital post, sendes brevet digitalt. Ellers printes, kuverteres og sendes brevet automatisk fra en fabrik. Det betyder, at offentlige myndigheder ikke bare kan spare udgifter til porto, men også at medarbejderen sparer arbejdstid.

Mest Læste

Annonce