OAO: Regionernes budget for 2011

15/10/2010 16:30

Nick Allentoft

Regionerne har nu fremlagt deres budgetter for 2011. De holder sig inde for den aftalte ramme med regeringen, men ikke uden store besparelser i flere af regionerne. I det følgende gennemgår vi kort budgetterne i hver enkelt region. I hvert afsnit er henvisninger (link) til flere oplysninger fra regionerne.

Som en del af aftalen med Regeringen er der afsat yderligere 2 mia. kr. til sundhedsvæsenet i forhold til 2010. Alligevel skal alle regionerne gennemføre effektiviseringer og besparelser for at holde budgetterne. Og særligt i Region Midt og Region Hovedstaden vil det betyde stillingsnedlæggelser.

I Midt er 400 stillinger nu i farezonen, og i Hovedstaden er allerede i løbet af 2010 fyret 861 medarbejdere (ifølge deltagere i regionernes HovedMED-udvalg).

Region Syddanmark

Der er 80 mio. kr. til meraktivitet, og 100 mio. kr. til særlige dyr medicin og nye behandlingsformer. Derudover skal der spares (konsolideres) for 50 mio. kr. på sundhedsområdet, herunder en aktiv indsats for at nedbringe sygefraværet.

Regionen bibeholder sin job garanti på sundhedsområdet, under den forudsætning af de enkelte hospitaler overholder budgetterne, ellers vil der ske tilpasninger, for at sikre overholdelse af budgettet.

Der er et krav om produktivitetsforbedringer på 2 pct. (svarende til 250 mio. kr.).

Læs mere her.

Region Midtjylland

Regionens økonomi er fortsat meget presset - der skal foretages besparelser på 284 mio. kr., heraf 167 mio. kr. på somatikken og 20 mio. kr. på behandlingspsykiatrien.

Såfremt budgettet bliver overskredet, skal der umiddelbart foretages kompenserende besparelser.

Det forventes yderligere at effektiviteten forbedres med 3 pct.

På sundhedsområdet bliver regionen tilført ekstra 61 mio. kr. som følge af genberegning af bloktilskuddet.

Læs mere i budgetforlig og i dagsordensmateriale

Region Nordjylland

Der skal spares 227 mio. kr. på sundhedsområdet, og samtidig skal produktiviteten forbedres med 3 pct. Besparelserne findes primært ved en kombination af rammebesparelser (90 mio. kr.), hjemtagelse af opgaver fra andre regioner/privathospitaler (40 mio. kr.), besparelser på praksissektoren (40 mio. kr.) og reduktion på det administrative område (21 mio. kr.).

For at overholde budgettet er det vigtigt, at aktivitetsniveauet ikke stiger med mere end 3 pct.

I de seneste år er aktivitetsniveauet vokset mere end aftalt.

Læs mere her.

Region Sjælland

Der skal spares ca. 400 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det udmøntes primært i besparelser på hospitalerne, og skyldes bl.a. stigninger i "ikke kontrollerbare udgifter" såsom sygesikringsområdet og patienterstatninger.

Læs mere i pressemeddelelse, baggrundsmateriale og notat fra regionen.

Region Hovedstaden

Regionens råderum er steget med 742 mio. kr., primært som følge af økonomiaftalen med staten (627 mio.kr.). Der er en aktivitetsvækst på sundhedsområdet på 883 mio. kr. Der lægges samtidig op til besparelser på 567 mio. kr., heraf 180 mio. kr. ved fortsættelse af besparelser fra 2010, og 300 mio. kr. i nye besparelser på hospitaler og psykiatrien.

Der skal være en aktivitetsstigning på 3 pct., heraf skal de 2 pct. hentes ved produktivitets forbedringer.

For Frederiksberg Hospital, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital restere en gæld fra 2009, der skal betales tilbage i 2011 og 2012.

Læs mere i budgetforslag fra regionen.

Mest Læste

Annonce