Odense: Musik- og Teaterhus i ny og trimmet udgave

11/10/2010 13:44

Nick Allentoft

Odense Kommune har optimeret betingelserne for at opføre et Musik- og Teaterhus i byens centrum og gjort det mere økonomisk og driftsmæssigt interessant for både brugere, driftsoperatører og investorer. Udvalgte samarbejdspartnere inviteres til indledende dialogmøder, der skal afklare de mest markedsgunstige vilkår for projektet.

Processen med at opføre et Musik- og Teaterhus i Odense er på sporet igen. Odense Kommune vil i den kommende tid indgå i en såkaldt ”teknisk dialog” med relevante markedsdeltagere. Resultatet af dialogen vil give Odense Kommune grundlag for at vurdere og beslutte, om projektet skal udbydes påny.

”I oktober måned gennemfører vi en række dialogmøder med udvalgte aktører, der har interesse i projektet. Det vil sige alt fra investorer og udviklere til de folk, der skal drive Musik- og Teaterhuset, når det står færdigt. Det vigtigste for os er, at vi får partnere med i processen så tidligt som muligt, så vi efterfølgende har mulighed for at inddrage deres input i den endelige udformning af projektet og vurdere, om projektet kan realiseres i et solidt og fremtidssikret koncept,” siger Pia Bay, kontorchef i By- og Kulturforvaltning, Odense Kommune.

Solidt finansielt grundlag
Odense Kommune, der udover en indledende kontant medfinansiering også støtter projektet med løbende driftsbidrag, har allerede tilsagn om faste lejekontrakter med henholdsvis Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole og Odense Teater.

”Med lejeindtægterne fra de to statslige kulturinstitutioner og Odense Kommune samt fra butik, café, restaurant, p-anlæg og boliger har vi et rigtigt fornuftigt drifts- og afkastmæssigt grundlag på både kort og langt sigt. Derudover skal huset via spændende kulturaktiviteter tiltrække publikum fra store dele af landet og derigennem skabe værdi for sine omgivelser,” siger Pia Bay, kontorchef i By- og Kulturforvaltning.

Budgettet for det samlede anlægsprojekt forventes at udgøre ca. 500 mio. kroner. Den samlede betaling fra Odense Kommune udgør 237 mio. kr., svarende til en nutidsværdi på ca. 212 mio. kr.
 
Fakta om den tekniske dialogform
Inden de ordregivende myndigheder indleder en udbudsprocedure, kan de ved hjælp af en teknisk dialog søge eller modtage rådgivning, der kan benyttes til at udarbejde udbudsbetingelserne, dog forudsat at en sådan rådgivning ikke har til følge, at konkurrencen forhindres.

Læs mere om projektet her

Mest Læste

Annonce