Offentlige indkøbere dykker i paragrafferne

15/06/2011 14:14

Nick Allentoft

To dages konference om indkøbsjura har samlet 230 indkøbere fra kommuner og regioner i København. Et tæt pakket program bringer indkøberne tættere på blandt andet funktionsudbud og evaluering samt en skarp kritik af Klagenævnet for udbud.

Indkøb er ofte i fokus for at spare penge i krisetider. Men for eksperter, fagfolk og ledere er indkøb også en vej til bedre opgave-løsning, og dermed måske besparelse og mere effektivitet på sigt. Gennem de senere år har foreningen af offentlige indkøbere – IKA – formået at etablere sig som en stærk organisation inden for offentligt indkøb. Foreningens årsmøde trækker både indkøbere og leverandører mens disse dages konference således er på vej til at blive referencearrangement for udviklingen inden for offentlige indkøb. For to år siden omkring 100 deltagere, i år 230.
- Vi er rigtig stolte af det store fremmøde, for det betyder meget for udviklingen inden for offentligt indkøb, at vi får nogle fælles referencerammer, siger formand for IKA, Tom Wienke, til denoffentligesektor.dk

Mest for fagfolk
Det er fagfolk fra indkøbsafdelingerne i kommuner, et par regioner og indkøbsfællessskaber, der samles for at gå tæt på lovgivning og udfordringer på området. Derfor er advokater også gennemgående blandt talerne på konferencen. Således er advokatvirksomheder som Bender von Haller Dragsted, Holst Advokaterne, Lind Cadovius, Bech Bruun og naturligvis Kammeradvokaten. Trods det solide fokus på juraen, formår advokaterne at konkretisere udfordringerne, og ikke mindst sætte både regler og deres konsekvenser tydeligt frem. Eksempelvis Peter Dan Jørgensen, fra Bender von Haller Dragsted, der genemgår en ny bekendtgørelse om fejl og mangler fra en tilbudsgivers side.
- Udbyderne skal være meget opmærksomme på, at jo mere restriktiv man er i et udbudsmateriale, jo mere besværligt gør man det for sig selv, og jo større risiko er der for, at man senere kommer ud i problemer med leverandørerne, siger Peter Dann Jørgensen til denoffentligesektor.dk. Han fremhæver, at bekendtgørelsen ikke løser problemet med ukonditionsmæssighed i udbud.

Rod i klagenævnets afgørelser
De senere år har debatten om, behandlingen af tilbudsgivere raset blandt både indkøbere og leverandører, fordi antallet af klager er steget. Nogle finder, at udviklingen er naturlig efter kommunesammenlægninger, hvor udbud er blevet en løftestang til effektivisering og besparelser, men kritikere peger på, at udbudsområdet er alt for kompliceret og afholder indkøbere fra at høste optimale gevinster, mens leverandørerne enten tjener for godt eller holdes fra at bidrage med nye innovative løsninger.
Der er mange gode muligheder for at bruge udbud strategisk, og derfor har vi også en interesse i, at udbud får opmærksomhed mere end som et middel til at spare penge på kort sigt , siger formand for IKA, Tom Wienke.
En gennemgang af evalueringsmodeller for udbud, gav da også en over snuden til Klagenævnet for Udbud, da advokat Tina Braad, Holst Advokaterne, gennemgik en række klagesager og pegede på flere problemer i Klagenævnets afgørelser.
- Det kan være svært at se, at Klagenævnet følger en klar linie, når man kan se vidt forskellige afgørelser alt efter hvornår Klagenævnet har behandlet en sag, påpegede Tina Braad. Hun uddyber sin kritik over for denoffentligesektor.dk.
- Det er et problem, at vi ikke har en klar linie, at læne os op af, i afgørelserne fra Klagenævnet, og afgørelserne rent faktisk kan afvige fra EU- og øvrig retspraksis. Men jeg vil ikke alene pege på Klagenævnet her, for årsagen kan også have noget at gøre med de klager, som der sendes til nævnet. Der har været en vældig vækst i klager de senere år, så der er nok et vist arbejdspres på behandlingen af sager, påpeger Tina Braad.

Konferencen slutter torsdag.
 

Mest Læste

Annonce