OK13: KL vil forenkle samarbejdssystemet

31/1/13 9:31

KL vil ved dette års overenskomstforhandlinger ændre reglerne for samarbejdssystemet. Kravet er blandt andet færre opgaver. Ét af KL’s centrale krav ved overenskomstforhandlingerne vedrører samarbejdsystemet i kommunerne – bedre kendt som MED-systemet. KL vil have færre obligatoriske opgaver for hovedudvalgene. Men kravet gælder også udvalg på lavere niveauer, da disse ifølge KL skal have friere rammer, således at MED-systemet forankres og udvikles lokalt.

Sådan fungerer samarbejdssystemet

Ved overenskomstforhandlingerne i 2011 var MED-systemet ligeledes et centralt tema, og dengang var omdrejningspunktet også de obligatoriske opgaver for hovedudvalgene. Resultatet blev, at antallet af obligatoriske opgaver blev reduceret fra 16 til 10.

Kravene til OK13

FTF bad i 2012 CARMA, Center for arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet, undersøge tillidsfolks opfattelse af samarbejde på arbejdspladsen. Undersøgelsen viste, at tillidsfolkene på FTF-området efterspørger centralt fastlagte regler for medindflydelse. Mere generelt viste undersøgelsen, at tillidsfolkene ikke føler sig inddraget i vigtige beslutninger på arbejdspladsen. Ca. 8.500 tillidsfolk blev spurgt i forbindelse med undersøgelsen.

Torben Lenike Petersen og Martin Rosenstand Otteson/FTF 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce