Om børnehaven, der skal være andet end leg!

31/03/2011 00:00

Nick Allentoft

FOLA: Pressemeddelelse vedr. Troels Lund Poulsens udtalelse om børnehaven der ikke kun skal være leg! ”Vores daginstitutioner skal ikke i højere grad være skoleforberedende, sådan som undervisningsminister Troels Lund Poulsen, slår til lyd for” siger Lars Klingenberg, formand for FOLA

”Det er fantastisk vigtigt, at vi anerkender at den tidlige barndom har sin egen værdi og at den ikke blot er en lang forberedelse til skolelivet. Vi skal have fokus på det skoleforberedende element ved at give vores børn bedre vilkår i deres daginstitutioner – og ikke i form af flere skematiske tiltag som indlæring af tal og bogstaver.

Vi skal give vores børn flere veluddannede omsorgspersoner, som via dialog kan styrke børnenes tilegnelse af sproget, vi skal give dem flere voksne, som kan give dem omsorg og tryghed samt støtte deres udvikling og hjælpe dem til at tilegne sig såvel specifikke færdigheder som sociale kompetencer ”fortsætter Lars Klingenberg og foreslår at vi eksempelvis blot starter med at leve op til dagtilbudslovens formålsparagraf:

§ 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres

trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte

barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.

Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. (uddrag af Dagtilbudslovens formålsparagraf)

”Lever vi op til lovens ord, så er børnehaven langt mere end leg og så vil vi ganske givet se små skoleparate med mod på indlæring stå i kø for at indtage den danske folkeskole. Loven har Troels Lund Poulsen selv været med til at vedtage, så nu ligger udfordringen i at følge loven og støtte det værdifulde stykke pædagogiske arbejde der udføres i vores daginstitutioner og ikke i at indføre flere nye regler!” siger Lars Klingenberg, der afslutter med at kalde det naivt at tro, at det endelige faglige resultat bliver bedre, hvis den skoleprægede undervisning startes tidligere.

 

Mest Læste

Annonce