Papirbøvl tager tid fra borgerne

25/01/2011 10:26

Nick Allentoft

Ansatte på FTF-området bruger ca. 60 millioner timer om året på at dokumentere deres arbejde. Der kan frigøres mange ressourcer i den offentlige sektor, hvis der skæres ned på den tid, ansatte bruger på at dokumentere deres arbejde. Det viser ny undersøgelse fra FTF.

Samtidig med at stillingerne ryger i sparerunderne på de offentlige arbejdspladser, og presset øges på den tilbageværende arbejdskraft, bruger de offentligt ansatte stadig tid på at dokumentere deres arbejde i stor stil. Det viser en ny undersøgelse, som FTF har foretaget blandt ca. 2.100 offentligt ansatte medlemmer.

Papirarbejdet tager tiden fra borgerne, og samtidig mister medarbejderne troen på papirbøvlet, viser undersøgelsen.

Hver især bruger offentligt ansatte på FTF-området som fx socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker og lærere i gennemsnit en time om dagen på at dokumentere deres arbejdsindsats – eller ca. 8 minutter af hver time.

Det svarer til i alt ca. 60 millioner timer om året, har FTF beregnet. En tilsvarende analyse, som FTF foretog forrige år, viste omtrent samme tidsforbrug på dokumentation.

Tallet tyder således på, at der intet er sket med regeringens flere år gamle og højt profilerede mål om at afbureaukratisere den offentlige sektor. Det blev allerede lanceret med den stort anlagte kvalitetsreform i 2007 og senest igen med regeringens afbureaukratiseringsplan fra 2009.

Skønne spildte kræfter

Samtidig med, at dokumentationen fortsætter på livet løs, løfter det tilsyneladende ikke kvaliteten. Hver anden af de medarbejdere, der dokumenterer deres arbejdsopgaver, oplever at resultatet af indsatsen ikke står mål med de ressourcer, de bruger på det. Næsten 53 procent svarer i undersøgelsen, at det enten kun sker i ringe grad eller slet ikke.

Hele 84 procent oplever, at dokumentationsarbejdet tager tid fra kontakten med brugerne/borgerne/kunderne. 41 procent oplever det oven i købet ofte – 43 procent nogle gange.

En af dem er Niels Gjytkjær, sygeplejerske på Ålborg Sygehus.
”Hverdagen kompliceres af dokumentation – men for og til hvem? Patienterne vil tale med en sygeplejerske, men han eller hun sidder og dokumenterer alverdens ting. Hver handling skal dokumenteres, der skal reflekteres, handles osv. på papir, men patienten har stadig brug for den personlige kontakt. Og så sidder man der og må bruge tid på en computer, der fryser, et program, der vil genstartes, en server, der er nede eller prints, der skal underskrives af en læge, og så er lægen væk – og alt ender alligevel på loftet en dag”, siger han.

Niels Gjytkjær oplever, at den megen dokumentation i virkeligheden handler om magt.
”Der er ikke tale om en vanebrydende kreativ proces, men et rent magtopgør om, hvem og hvad der skal bestemme arbejdsdagen”, siger han.

Over halvdelen af de offentligt ansatte (54 procent) oplever, at dokumentationen af arbejdsopgaverne ikke bidrager til at gøre servicen for borgerne bedre.

Medarbejderne skal inddrages
Bente Sorgenfrey, formand for FTF der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte mener, at der bør kigges nærmere på den megen dokumentation.

”Dokumentation er helt nødvendig for at kunne udvikle kvaliteten; mange regler og administrative forskrifter tjener jo helt legitime formål. Men i det her omfang er det alt for meget. Den offentlige sektor har brug for hver en krone, og et sted at hente flere ressourcer i en krisetid kunne være at skære overflødig dokumentation væk. Krisen har gjort det endnu mere nødvendigt at se på, om den dokumentation, der bruges tid på i dag, er den rigtige”, siger hun.

Bente Sorgenfrey peger på, at dokumentation skal være meningsfuld og fokusere på kerneydelsen og kvaliteten.
”Og her viser undersøgelser, at jo mere medarbejderne inddrages, jo mere oplever de, at dokumentationen bidrager til både bedre service for borgerne og til faglig udvikling”, siger hun.

FTF’s nye undersøgelse viser, at to ud af tre ikke eller kun i ringe grad har været inddraget i at vælge de former for dokumentation, der bruges på deres arbejdsområde.

Ingen ekstra ressourcer til dokumentation

Dokumentation er tilsyneladende ikke en ekstra opgave, som medarbejderne får ekstra ressourcer til. Et stort flertal på tre fjerdedele får ikke tilført ekstra ressourcer til at løse nye dokumentationsopgaver overhovedet. Knap hver femte (17 procent) får kun i ringe grad ekstra ressourcer til dokumentation, viser undersøgelsen.

FTF/Mette Løvgren

Sådan har vi regnet

De i alt ca. 270.000 offentligt ansatte FTF’ere bruger i gennemsnit en time om dagen på dokumentation, jf. undersøgelsen.

Der er dernæst taget udgangspunkt i 230 arbejdsdage (ex. ferie) om året, og at der går ca. 1.700 timer (ex. ferie) om året på en fuldtidsstilling.
Det regnestykke giver ca. 62 mio. timer om året på dokumentation for de offentligt ansatte FTF’ere.

Læs også:

FTF analyse: Dokumentation tager tid fra borgerne

FTF analyse: Ansatte ved, hvor dokumentationen virker

Mest Læste

Annonce