Politikere i opråb om bedre arbejdsvilkår

Politik

12/01/2015 06:11

Nick Allentoft

Politik fylder for lidt i regioner og kommuner, lyder det fra medlemmer af Den Lokalpolitiske Tænketank. Med afsæt i gode og dårlige erfaringer efterlyser de bedre rammer for mere politisk lederskab. Det kan genskabe tilliden til politikere, mener de.

“Det spørgsmål ville vi slippe for, hvis du havde forberedt dig ordentligt og læst de 1000 sider du fik for fire dage siden.”

Sådan kunne et svar lyde til mange af landets politikere, hvis de stiller et forkert spørgsmål i forbindelse med deres politiske arbejde. Nu efterlyser Den Lokalpolitiske Tænketank et opgør med snævre rammer for det lokalpolitiske arbejde og mere fokus på det politiske lederskab. Tænketanken har udsendt et debatoplæg, der diskuterer rammer og arbejdsvilkår for landets lokalpolitikere, og kommer med forslag til områder, hvor der kan sættes konkret ind.

“Det her er et opråb, som er livsnødvendigt for demokratiet. Vi knokler alle det bedste vi har lært, men de senere års udvikling har på mange måder indskrænket politikernes råderum og svækket vores arbejdsbetingelser,” siger Mai-Britt Iversen, der er rådmand i Aalborg.

Hun bakkes op af borgmester Jørn Pedersen fra Kolding Kommune.

“Det er os politikere der bestemmer hvordan en dagsorden skal udformes. Det er os der beslutter om vi vil have 4, 8 eller 14 dage dage til at forberede os på en dagsorden, og vi har i det hele taget opgaven med at sætte retning. Det kan en forvaltning godt komme til at glemme, men så skal vi reagere,” siger Jørn Pedersen.

De opfordrer til, at man lokalt bliver mere opmærksomme på, om politikerne har nogle ordentlige arbejdsvilkår.

“Vi har behov for at synliggøre og trække de gode erfaringer og eksempler tydeligere frem. I Kolding har vi lagt vægt på mange af de her ting, og oplever, at det giver mere plads til politisk debat og politisk arbejde iøvrigt,” siger Kolding-borgmesteren.

Både Jørn Pedersen og Mai-Britt Iversen opfordrer som medlemmer af Den Lokalpolitiske Tænketank til, at de politiske arbejdsbetingelser bliver taget op til debat i politiske råd og fagudvalg en gang om året.

“Vi skal vidensdele mere på de gode erfaringer, og hele tiden have fokus på, at være klædt på til at tage drøftelserne i byråd og fagudvalg,” siger de to toppolitikere, der vil rejse debatten om arbejdsbetingelserne på KL-møde i Aalborg i denne uge, hvor borgmestre og økonomiudvalg er samlet.

Debatoplægget kan hentes her på DenOffentlige.dk, hvor man også kan læse mere om Den Lokalpolitiske Tænketank.

 

FAKTA: Anbefalinger fra Den Lokalpolitiske Tænketank

Det er vanskeligt og udfordrende, at begå sig i politik, men det behøver ikke være vanskeligere end man selv gør det. Politikere i byråd og regionsråd har et enormt ansvar, og sidder i sidste ende med netop ansvaret for de beslutninger, der bliver truffet. Det er derfor både rimeligt og nødvendigt at stille krav til den sagsbehandling og de arbejdsvilkår, man mødes med.

Den Lokalpolitiske Tænketank har derfor følgende anbefalinger, der skal bidrage til bedre arbejdsbetingelser og rammevilkår for udførelsen af det politiske lederskab.  

Behov for kodeks for godt politisk lederskab

  • Der bør udarbejdes kodeks med anbefalinger for godt politisk lederskab. Den Lokalpolitiske Tænketank deltager gerne i sådan et arbejde, men initiativet til sådan et arbejde bør komme fra centralt hold.

Anbefalinger til Danske Regioner og KL

  • KL og Danske Regioner opfordres til at debattere behovet for tilbud om kompetenceudvikling til politikere, herunder finansieringen

  • Begge bør anbefale, at alle politiske forsamlinger gennemfører en årlig drøftelse om politiske arbejdsvilkår og rammer, og vedtager fokusområder for det kommende år

Anbefalinger til kommuner og regioner

  • Byråd og Regionsråd opfordres til at afsætte midler til individuelt valgt  kompetenceudvikling for politikere, og evaluere erfaringerne årligt

  • Der bør lokalt findes anbefalinger for introduktion og uddannelse til nyvalgte politikere

  • Politikere og forvaltninger bør fremme en kultur, hvor det er tilladt at være sagligt kritisk og hvor der konsekvent og gennemskueligt følges op på relevante sager

Anbefalinger til lokal- og regionalpolitikere

  • Politikere bør på tværs af partier bakke hinanden op, når man mødes med urimelige arbejdsvilkår

  • Politikere bør insistere på en kultur, der er åben og inddragende.  

  • Politikere bør på tværs af partier og uanset magtforhold acceptere en kultur med plads til uenigheder og debatter. Det er et vilkår for det politiske arbejde.

  • Politikere skal insistere på en kultur, hvor den besluttede strategi er ledetråd, hvor der er rimelig dokumentation for sagsfremstillingens anbefalinger, hvor der er gennemskuelighed og åbenhed i beslutningsgangen, og hvor det er ok at begå fejl.

Hent hele oplægget her

Mest Læste

Annonce