Politisk aftale om en bedre indsats for syge

05/11/2010 00:00

Nick Allentoft

Sygemeldte skal kun have aktive tilbud, hvis det hjælper dem til at vende hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. Det skal være slut med at sende syge i nytteløse tilbud. Syge skal i stedet tilbydes en indsats, der er tilpasset den enkelte og har fokus på, at de vender tilbage til arbejdsmarkedet.

Derfor er regeringen (V og K) blevet enige med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om at ændre refusionerne til kommunerne. Med den nye refusionsmodel får kommunerne et større fokus på at hjælpe syge tilbage i job, enten i form af gradvis tilbagevenden eller virksomhedsrettede tilbud.

Partierne er også enige om, at det kun er sygemeldte med behov for hjælp til at komme tilbage i job, der skal have en aktiv indsats. Derfor skal alvorligt syge fritages for aktive tilbud og samtaler i jobcenteret. Det samme gælder for syge, der regner med at vende tilbage til jobbet inden for otte uger.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg:

- Jeg er utroligt glad for den brede aftale, vi i dag har indgået om indsatsen for syge. Det er vigtigt, at vi fortsætter den aktive linje for syge, som vitterligt har behov for hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Men tilbuddene skal selvfølgelig give mening for den enkelte. Det sikrer vi med aftalen, siger beskæftigelsesminister Inger Støjberg.

Arbejdsmarkedsordfører Ulla Tørnæs, Venstre:

- Kommunerne skal hjælpe sygemeldte tilbage i job, og det gør de ikke ved at trykke på automatknappen og sende syge på standardkurser, som udløser refusion. Med aftalen i dag får vi sat en effektiv stopper for de mange nytteløse tilbud til syge, siger Ulla Tørnæs.

Arbejdsmarkedsordfører Helle Sjelle, Konservative:

- Syge skal ikke jagtes af kommunerne og sendes på fuldstændige vanvittige aktiveringskurser. Med aftalen sikrer vi, at kommunerne fremover tænker mindre på statsrefusion og mere på at give syge en indsats, der tager udgangspunkt i den enkeltes situation og helbredstilstand, siger Helle Sjelle.

Arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti:

- Vi har lyttet til klagerne fra borgerne, og vi gør det her af hensyn til de syge. Det tjener ikke noget formål, at syge, som snart vender tilbage til deres job, skal aktiveres eller møde til samtaler i jobcentret. Jeg er derfor glad for, at de nu bliver fritaget for aktivering, siger Bent Bøgsted.

Arbejdsmarkedsordfører Morten Østergaard, Det Radikale Venstre:

- Alvorligt syge mennesker skal ikke stresses af krav fra jobcentret. De har mest af alt brug for ro til at blive raske. Derfor er jeg glad for, at vi med aftalen sikrer, at alle alvorligt syge bliver fredet og fritaget for al kontakt med jobcentret, siger Morten Østergaard.

Villum Christensen, Liberal Alliance:

- Jeg er godt tilfreds med, at vi nu får en mere effektiv indsats for syge. Vi skal ikke spilde penge på unødvendige samtaler og tilbud til syge, siger Villum Christensen.

Fakta om aftalen
Aftalen indeholder tre hovedelementer:

* En ny og effektiv refusionsmodel: Kommunerne får refunderet 50 procent af udgifterne til sygedagpenge, når sygemeldte er vendt gradvist tilbage til arbejdsmarkedet, er i virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse. I øvrige tilfælde er refusionen 30 procent.
* Kommunernes styring forenkles og effektiviseres ved, at der etableres ét fælles driftsloft. Kommunernes driftsudgifter til aktive tilbud må i gennemsnit højst udgøre 13.700 kroner per person om året.
* Der igangsættes derudover 11 initiativer, der skal sikre, at alvorligt syge og sygemeldte, der snart vender tilbage til arbejdsmarkedet, bliver fritaget for at deltage i samtaler og aktive tilbud. Et af initiativerne er, at sygemeldte, som inden for otte uger bliver raskmeldt, ikke skal deltage i samtaler og aktive tilbud. Et andet initiativ er, at der bliver udarbejdet en liste med de diagnoser, hvorefter alvorligt syge kan blive fritaget for samtaler og aktive tilbud.
 

Mest Læste

Annonce