Professor: Det kommunale bagland vil ikke brokke sig over budgetlov

25/04/2012 14:24

Nick Allentoft

- Skal det siges hårdt og kontant, så giver budgetloven yderligere mulighed for at dreje for håndtaget for det kommunale selvstyre. Dette ville have udløst et ramaskrig fra det kommunale bagland for fem år siden, siger professor i Statskundskab Ulrik Kjær fra Syddansk Universitet til DenOffentlige.

Med budgetlovgivningen indføres et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. Udgiftslofterne vil træde i kraft fra og med 2014.

- Det nye styringssystem indebærer en væsentlig ændring i forhold til tidligere: I mange år har udgifterne konsekvent overskredet det planlagte niveau. Det er slut nu for både kommunerne, regioner og stat.

De klare lofter betyder, at vi som politikere i højere grad end tidligere løbende bliver nødt til at foretage prioriteringer og bevidste valg for at undgå at udgifterne skrider, siger finansminister Bjarne Corydon (S) i en pressemeddelelse.

Krisebevidstheden i kommunerne gør, at borgmestrene og kommunalpolitikerne rundt omkring i landet ikke stejler, mener Ulrik Kjær.

- Derfor glidere det hele lidt lettere ned hos borgmestrene.

Socialdemokraterne og Venstre  er de to store "borgmester-partier" i Danmark.

Fremsættelsen af lovforslaget sker i kølvandet af aftalen om budgetloven, som regeringen indgik den 27. marts 2012 sammen med Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Lovforslaget førstebehandles i Folketinget den 8. maj 2012.

Læs finansministerrens pressemeddelelse og lovforslaget

Mest Læste

Annonce