Referat og opsamling på beboer-pårørende-møde på Lotte

Ledelse

22/8/14 4:00

Nick Allentoft

Efter henvendelse fra en gruppe pårørende til beboere på plejehjemmet Lotte indkaldte OK-Fonden, der ejer Lottehjemmet, til møde. Her er referatet.

Kære beboere og pårørende!

Vi var rigtig glade for, at så mange mødte op – tak for det!

 

Visioner for fremtiden

Vi er flyttet, der er kommet nye medarbejdere, og Charlotte er nu så langt, at hun kan tage fat på sin vision, sine idéer for fremtiden og den praktiske udførelse af dem – sammen med jer.

Charlotte har brugt de første måneder på Lotte på at lære menneskene – beboerne, de pårørende, medarbejderne, samarbejdspartnerne – og stedet at kende. Hun har sat sig grundigt ind i økonomien og de faglige krav, som Frederiksberg Kommune har til os.

Flytningen med de mange små og store praktiske opgaver har naturligvis fyldt meget. Som altid, når man flytter, vil der gå lidt tid, før vi helt er "landet", og alle har fået indrettet sig præcis, som de ønsker.

De nye økonomiske rammer kommer til at betyde, at der blive nogle ændringer i den måde, vi tilrettelægger hverdagen på. Men hverken det nye hus eller økonomien eller den nye ledelse kommer til at ændre på vores grund-værdier: Livet skal leves – hele livet! Og Lotte skal være et hjem, hvor det er godt at bo.

Charlottes ledelse tager konsekvent udgangspunkt i, at beboerne godt selv ved, hvordan de ønsker at leve deres liv (selvom de udtrykker det meget forskelligt).

Hendes vision har tre hovedpunkter:

   1. Selvbestemmelse – mest mulig indflydelse og samarbejde

   2. Høj faglighed – styr på dokumentation, uddannelse af personalet, den bedst mulige

       fysiske og praktiske hjælp

   3. En god dagligdag – hygge og uhøjtideligt samvær, aktiviteter, fester og fødselsdage

       som fortsatte højdepunkter

 

De bløde værdier

Der var pårørende, som efterspurgte "de bløde værdier" i Charlottes strategiplan, og som var bekymrede for "Lotte-åndens" fortsatte eksistens.

Charlottes rækkefølge er omvendt i forhold til fortiden på Lotte. Tidligere har værdierne været afsættet, og så er det praktiske blevet tilpasset.

Charlottes fremgangsmåde er at starte med at få hold på det praktiske (kravene fra kommunen, de fysiske forhold, uddannelse osv.). Det handler kort sagt om at skabe så god en "ramme" som muligt og på den måde få alle til at arbejde sammen om at skabe de bedste muligheder for at udfolde værdierne.

Det er vigtigt for os at gøre klart, at vi ikke anser det ene for bedre eller rigtigere end det andet – det er blot forskellige veje til samme mål: Nemlig at have beboerne i centrum og at give dem et så godt liv som muligt.

Fra personalets side efterlystes vilje til at trække i samme retning og at samarbejde positivt.

"Vi vil alle beboernes bedste".

Det fik de pågældende pårørende til at gøre opmærksom på, at det ikke er personalet, der kritiseres, men ledelsen.

Michael Brostrøm, formand for OK-Fondens bestyrelse, sagde, han gerne ville lytte til kritikken, og at han og Paul Erik gerne stiller op til en samtale – men understregede, at bestyrelsen giver Charlotte sin fulde opbakning. Michael opfordrede i øvrigt til at have fokus på alt det, vi kan sammen, i stedet for det negative. Paul Erik sagde: I skal ikke være i tvivl om, at vi tager den kritik, der kommer, alvorligt og forholder os til den. Vi ved, at der er ting, vi skal gøre bedre. Men vi kan det med at drive plejehjem i OK-Fonden – og vi må bede om tillid og arbejdsro, så vi kan komme konstruktivt videre med alle visioner, tanker, idéer og input!  

Økonomi

Den nye økonomiske ramme fyldte en del i debatten.

Fremtidens økonomi stiller krav til en vedvarende dialog mellem beboere, medarbejdere og pårørende, så vi udnytter huset og de muligheder, vi har, bedst muligt.

Vi skal fra OK-Fonden være omhyggelige med at orientere om det kvalitetsniveau, Frederiksberg Kommune har og giver økonomisk mulighed for – og hvad der skal løses på anden vis, fx:

    · Tilkøbsydelser (fx ledsagelse til speciallæge og hospital)

    · Frivillige (et område, som OK-Fonden arbejder på at udvikle over hele landet)

    · Selvbetaling (fx pårørendes deltagelse i rejser)

    · Beboernes ekstra bidrag til socialt samvær (fx til gaver, ture ud af huset osv.)

Der blev på mødet spurgt, om de nylige fratrædelser af personale påvirker det fremtidige budget. Paul Erik forklarede, at de gør de ikke, da de er foretaget, så de er indeholdt i det gamle budget. Der blev ligeledes spurgt ind til kostbudgettet. Charlotte fortalte, at der er 52 kr. pr. beboer pr. døgn til indkøb af råvarer. Det lyder måske ikke af meget, men Charlotte har spurgt til budgettet på andre OK-hjem, og på fx Kong Frederik IV's Hjem på Frederiksberg har man de sidste år brugt 45 kr. pr. beboer pr. døgn.

Charlotte prioriterer, at personalet sidder til bords og spiser med, da det er vigtigt for mange af beboerne.

Paul Erik understregede, at OK-Fonden har gode erfaringer med kvaliteten af maden indenfor de samme rammer andre steder.

 

Information

Nogle pårørende har savnet information i forbindelse med flytningen og finder generelt informationsniveauet for lavt.

Det tager vi til os, og vi vil fremadrettet sørge for at øge informationen til de pårørende. Vi vil blive bedre til at fortælle om køkkenet, dagliglivet, højtiderne og nye idéer og tiltag.

 

Venlig hilsen

 

Charlotte Andreasen                                                 Paul Erik Weidemann

Forstander                                                                Adm. direktør

 

Annonce