Regionerne har styr på pengene

31/08/2011 17:37

Nick Allentoft

DANSKE REGIONER: Ny prognose viser, at der i 2011 er stor aktivitet på det regionale udviklingsområde, og at regionerne igen i år holder sundhedsbudgettet De seneste indberetninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om regionernes økonomi på baggrund af andet kvartal 2011 viser, at regionerne på sundhedsområdet samlet set overholder budgetterne og det udgiftsniveau, som er aftalt med regeringen, på knap 90 milliarder kroner.

Hermed er udgifterne i sundhedsvæsnet igen stigende efter den historiske opbremsning i 2010. Den aftalte vækst er ca. halvt så stor som i årene 2006-2009. jf. figur 1:

Figur 1. Væksten i regionernes nettodriftsudgifter til sundhed eksklusiv medicintilskud i procent

Næstformand i Danske Regioner Carl Holst udtaler:

- Regionerne tager et medansvar for samfundsøkonomien. Der er blevet trådt hårdt på bremsen rundt omkring på sygehusene og samtidig er det lykkes at udføre flere behandlinger for pengene. Det er godt gået - ikke mindst at de utroligt dedikerede medarbejdere vi har overalt på landets sygehuse.

Samtidig er regionernes produktivitetsudvikling historisk høj:

Figur 2. Årlig produktivitetsudvikling i regionerne indekseret

Kilde: Indenrigs- og sundhedsministeriet og Danske Regioner
Anmærkning: 2010 er en foreløbig vurdering foretaget af Danske Regioner
Bemærkning: Strejken blandt dele af sundhedspersonalet i foråret i 2008 medførte den massive produktivitetsnedgang i 2008

Danske Regioners formand Bent Hansen glæder sig over udviklingen:

- Regionerne holder styr på budgetterne og leverer år for år de aftalte effektiviseringer og flere behandlinger for pengene. Det kunststykke er der ikke nogen anden offentlig myndighed, der gør os efter. Samtidig kan vi konstatere, at der er fuld damp på det regionale udviklingsområde og i byggerier rundt omkring i landet. Alt sammen glædeligt i en tid hvor økonomien er presset.

På det regionale udviklingsområde og på anlægsområdet forventes der et regnskabsresultat som er lidt højere end budgettet på grund af overførsler fra tidligere år, hvor budgettet ikke blev helt brugt. Anlægsudgifterne for-ventes i 2011 at udgøre omkring 4,5 milliarder kroner, mens udgifterne på det regionale udviklingsområde forventes at udgøre 3,4 milliarder kroner.

Mest Læste

Annonce