Rudersdal-sag i Operation X - Virkeligheden ser anderledes ud

22/11/2011 10:21

Nick Allentoft

RUDERSDAL: Operation X satte mandag aften fokus på økonomien i de private socialpædagogiske opholdssteder. En af de konkrete sager handlede om en voksen borger fra Rudersdal Kommune, men fremstillingen af selve sagen i Operation X svarer ikke til virkeligheden.

”Operation X taler mod bedre vidende, når de i udsendelsen fremstiller sagen med borgeren fra Rudersdal Kommune, som om borgeren ikke får den hjælp, Rudersdal Kommune betaler for. Virkeligheden ser anderledes ud, og det ved Operation X, for de har fået aktindsigt i sagen på fuldmagt fra borgeren, ligesom forvaltningen har svaret detaljeret på spørgsmål om personlig støtte, bolig og bil i et skriftligt svar til journalisten.”

Det er reaktionen fra Rudersdal Kommunes borgmester Erik Fabrin efter mandagens Operation X, hvor Operation X brugte en konkret borgersag, et såkaldt enkeltmandsprojekt, fra Rudersdal Kommune som en del af dokumentationen for, at kommunerne og borgerne bliver snydt, mens opholdsstederne scorer kassen.

”Vi har ikke noget mål om at forsvare konkrete private opholdssteder, hvis de ikke opfører sig fagligt anstændigt eller lever op til de krav, man med rimelighed kan stille til dem. Hvis der kan rejses kritik af et konkret opholdssteds grundlæggende moral og metoder, er det naturligvis noget, der skal tages alvorligt. Men i den konkrete sag fra Rudersdal lader Operation X borgeren være sandhedsvidne i forhold til at beskrive den hjælp, han får eller mener ikke at få – uden almindelig journalistisk kildekritik og på trods af konkrete svar og dokumentation fra Rudersdal Kommune”, siger Erik Fabrin.

Men mens borgeren kan vælge at lade Operation X omtale sine personlige forhold på TV, kan Rudersdal Kommune som myndighed ikke udtale sig om hans personlige sag i offentligheden. Kommunens handlemuligheder er begrænset af tavshedspligten og hensynet til borgeren.

”Vi har i kommunerne ansvaret for alle borgere med særlige behov, også borgere som ikke kan rummes i selv de mest specialiserede af de kommunale botilbud, fordi deres behov er helt specielle. De såkaldte ”enkeltmandsprojekter” retter sig mod voksne med meget alvorlige psykiske, adfærdsmæssige, sociale og/eller kriminelle problemstillinger, som typisk ikke kan bo alene, men heller ikke tæt på andre mennesker; enten af hensyn til borgeren selv eller af hensyn til medbeboere. Her benytter vi i særlige tilfælde private opholdssteder, som vi vurderer kan rumme den enkelte borger med netop de helt særlige behov og udfordringer, han eller hun har”, siger Erik Fabrin.

Enkeltmandsprojekterne kan også være den eneste løsning, når kommunerne får ansvaret for dømte borgere, som retssystemet vurderer ikke er egnet til frihedsberøvelse. Disse borgere skal kommunerne også håndtere i i samarbejde med Retspsykiatrien og Kriminalforsorgen.

”Når vi bruger så mange penge på en borger, som vi gør i de ganske få enkeltmandsprojekter, der findes i Rudersdal Kommune, er det i sagens natur ikke noget, vi gør for sjov, men fordi det er det ansvar, der er os betroet i lovgivningen. Vi har selvfølgelig her som i alle andre sager et stort ansvar for at sikre, at vi får, hvad vi betaler for med opfølgning, tilsyn osv. Det er veldokumenteret i den konkrete sag, men jo ikke noget, vi må dele med offentligheden. Men det siger sig selv, at borgere med så tunge problemer ikke nødvendigvis kan se, hvad de har behov for eller vurdere omfanget af de ressourcer, der er afsat til at hjælpe dem. Vi vil dog gerne afmystificere så meget som muligt, og vi har derfor valgt at lægge svar på de mere principielle spørgsmål til sager som denne på vores hjemmeside, rudersdal.dk”, slutter Erik Fabrin.

Mest Læste

Annonce