Folketinget bør hurtigst muligt nedsætte en Socialkommission, men flere tidligere socialministre

Seks tidligere socialministre foreslår ny socialkommission

Velfærd

05/12/2012 09:59

Nick Allentoft

Overstyring, meningsløs kontrol og bureaukrati truer hele socialområdet. Tusindvis af borgere bliver klemt i et system, der har taget magten over de mennesker, der arbejder med det.

Seks tidligere socialministre foreslår socialkommission, der skal komme med et bud på en ny socialpolitik. Socialrådgiverne har mistet overblikket og borgerne har mistet troen på systemet, lyder kritikken.

De står sammen om et markant opråb til den siddende socialminister, men er foreløbig blevet afvist. På den ene side en historisk samling af tidligere ministre, der står sammen på tværs af partiskel og skiftende regeringer fra flere årtier. På den anden side en siddende socialminister, og inde i midten et socialsystem, som ifølge flere og flere er på sammenbruddets rand.

Sammen med formanden for Socialpolitisk Forening, Robert Olsen, har Bent Rold Andersen, Karen Jespersen, Mimi Jakobsen, Palle Simonsen, Yvonne Herløv Andersen, Aase Olesen, der alle er tidligere socialministre, skrevet et åbent brev til den nuværende socialminister, Karen Hækkerup.

”Socialpolitikken bliver nødt til at genvinde noget af den grundlæggende betydning, der ligger i ordet social, og som er andet og mere end en social sektor. Socialpolitik er ikke kun fordelings - eller servicepolitik. Dertil har socialpolitikken gennem en årrække været behandlet og erstattet af beskæftigelsespolitikken,” skriver de i brevet, der opfordrer ministeren til at nedsætte en Socialkommission.

”En socialkommission med praktikere, forskere og borgere, som kan være med til at udvikle det sociale arbejde og dets forvaltning på kort og lang sigt til gavn for borgerne. Den seneste officielle danske socialkommission blev nedsat i 1991 og afgav en betænkning i 1993. Danmark så meget anderledes ud dengang end i dag. Det er tid til refleksion og nytænkning på feltet,” skriver de i brevet.

Afvist

Foreløbig er forslaget dog afvist af Socialministeren. I sit svar på henvendelsen skriver ministen den 26. november bl.a.:

”Når jeg derfor ikke mener, at der er behov for en socialkommission nu, skyldes det, at vi allerede er i fuld gang med netop det arbejde, der foreslås iindlægget. Og vi gør det sammen med alle gode kræfter på området. Vi har løbende holdt dialogmøder, og vi vil blive ved med at inddrage dem, der vedmest - både borgere, praktikere og forskere.”

Samtidig henviser Karen Hækkerup til Hjemmehjælpskommissionen samt den socialreform, som ”jeg satte i gang, da jeg tiltrådte, og som fortsætter. Der er masser at tage fat på,” skriver ministeren.

Skribenterne bag forslaget overvejer nu, hvad deres næste udspil bliver, men ifølge Robert Olsen er man glad for, at Karen Hækkerup anerkender behovet for at se mere grundlæggende på socialpolitikken.

- De nuværende initiativer er desværre er det ret begrænsede, og det er stadig vigtigt, at se hele socialområdet mere oppefra, siger Robert Olsen.

Mest Læste

Annonce