Sensorer skal gøre ældre trygge

30/11/2011 14:51

Nick Allentoft

Ældre- og Omsorgsudvalget har besluttet at afprøve ny sensorteknologi hos ældre svækkede borgere, der bor i eget hjem. Pengene kommer fra en pulje på 600.000 kr. til bedre hjælp til ældre mennesker i Roskilde Kommune.

- Vi er optagede af, hvordan vi som politikere kan hjælpe ældre mennesker til et langt og godt liv, uden at være afhængige af andre. Derfor har vi besluttet at afprøve en tryghedspakke, siger Claus Larsen, formand for Ældre- og Omsorgsudvalget.

Tryghedspakken består af sensorer, der hurtigt kan sættes op i hjemmet. Hvis en borger falder og ikke rejser sig op, registreres det af sensoren. Den slår straks alarm til hjemmeplejen, som dermed hurtigt kan rykke ud og hjælpe. Det skal både skabe tryghed, så den enkelte ikke er bange for at bevæge sig rundt og samtidig give hurtig udrykning, hvis uheldet er ude. Ældre- og Omsorgsudvalget har set teknologien i Skotland, hvor den er afprøvet med stor succes, og har nu valgt at tage den til Danmark.

- På vores studietur til Edinburgh så vi, hvordan denne teknologi kan skabe større tryghed. Derovre bruges den til at hjælpe borgerne til at føle sig mere sikre efter de har været indlagt på sygehuset. Den værdi, borgerne oplevede med teknologien, vil vi gerne overføre til en dansk sammenhæng. Vores erfaring viser, at selvom ny teknologi i første omgang kan skabe lidt usikkerhed, så vil den hurtigt give et bedre liv, siger Claus Larsen.

Teknologi kan på mange måder bidrage til et godt og selvstændigt liv for ældre, og den fylder allerede meget i ældreplejen, på sygehuset og hos praktiserende læger. Mulighederne for online sundhed er under udvikling, og udvalget har derfor også sat penge af til telemedicinsk behandling af sår.

Har man diabetes eller af andre årsager ofte sår på foden, så skal det kontrolleres og behandles effektivt. Ved hjælp af telemedicin kan hjemmesygeplejersken hjemme hos borgeren kommunikere med lægen på sygehuset om behandlingen af såret, fordi lægen kan se såret på sin skærm.

- For borgeren betyder det en hurtigere og mere effektiv behandling, og han behøver ikke at komme lige så tit på sygehuset, siger Claus Larsen.

Udover at arbejde med teknologi i ældreplejen har udvalget også afsat penge til spisevenner for ensomme ældre.

- Vi vil gerne afprøve, om besøg af frivillige kan få flere ensomme ældre til at spise mere og bedre og komme ud til fælles arrangementer og sociale aktiviteter. Vi sætter penge af til at betale mad til de frivillige under afprøvningen, så de kan spise sammen med de ældre, der får leveret maden. Vi har også afsat penge til temaeftermiddage med inspiration og ideer til at leve et aktivt og sundt seniorliv. Da 2012 fejres som året for ’Aktiv Aldring’ har vi sammen med Ældrerådet besluttet at sætte ekstra fokus på det og markere ”Aktiv Aldring” i forbindelse med Ældredagen den 1. oktober 2012, slutter Claus Larsen.
 

Mest Læste

Annonce