Servicestyrelsen bliver til Socialstyrelsen

Velfærd

16/12/2011 09:06

Nick Allentoft

Servicestyrelsen skifter d. 15. december 2011 navn til Socialstyrelsen. Styrelsen arbejder fortsat for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, samt mennesker med handicap og ældre.

"Det nye navn er langt mere præcist og sigende i forhold til vores virke – at fungere som bindeled mellem politik og praksis og i sidste ende levere social viden til gavn for den enkelte borger. Navnet sender et vigtigt signal om, hvem vi er, og hvad vi laver, og vi mener, at det nye navn et vigtigt skridt i retning af at blive mere tydelig i vores kommunikation med omverdenen", forklarer Socialstyrelsens direktør Palle Lund.

Socialstyrelsen arbejder med at ændre kommende publikationer, hjemmesider mv., så der tages højde for det nye navn. Indtil arbejdet er faldet helt på plads, kan du fortsat finde nyheder, arrangementer, udgivelser og masser af viden om det sociale område på servicestyrelsen.dk.

Mest Læste

Annonce