Skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering

19/05/2011 23:25

Nick Allentoft

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at stramme udlændingelovens udvisningsregler, at undersøge mulighederne for at udvise uønskede, småkriminelle EU-borgere, at intensivere hjælpen til flygtninge i nærområder samt at styrke repatrieringsindsatsen.

For at styrke indsatsen mod kriminelle udlændinge er regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne enige om at stramme udlændingelovens udvisningsregler samt at undersøge, hvordan sager om af- og udvisning af EU-borgere, der har begået mindre kriminalitet, skal håndteres fremover, så disse uønskede personers ophold og kriminalitet i Danmark begrænses mest muligt.

"Vi skal bekæmpe kriminelle udlændinge i Danmark. Derfor strammer vi reglerne for udvisning af kriminelle udlændinge, ikke mindst bandemedlemmer. Det er jeg godt tilfreds med."

Aftalepartierne er herudover enige om at styrke indsatsen over for flygtninge i nærområderne i det nordlige og vestlige Afrika med 25 mio. kroner. Målet er at hjælpe flygtninge så tæt på deres hjemland som muligt og samtidig dæmpe de flygtningestrømme mod Europa, der følger af urolighederne i bl.a. Libyen.

Finansministeren glæder sig over, at man med aftalen får bedre mulighed for at hjælpe flygtninge tættere på deres hjem:

”Vi skal forebygge, at urolighederne i Libyen presser store flygtningestrømme mod Europa. Derfor styrker vi lokalområdernes muligheder for at beskytte og hjælpe flygtninge tæt på deres hjem.”

Aftalepartierne er også enige om at styrke indsatsen for repatriering af borgere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og for ældre udlændinge, der ønsker at tilbringe alderdommen i hjemlandet. Repatriering beror altid på frivillighed.

Som led i indsatsen vil kommunerne modtage et tilskud på 25.000 kroner pr. repatrieret, ligesom de får en pligt til at vejlede om mulighederne for repatriering, hvor det er relevant.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen understreger, at regeringen i 10 år har været garant for en fast, fair og ikke mindst fornuftig udlændingepolitik:

"Med aftalen sikrer vi, at borgere, der egentlig hellere ville bo i deres hjemland og ikke har fodfæste på arbejdsmarkedet, kan komme tilbage. I de tilfælde er repatriering bedst for alle parter. Det er fornuftig udlændingepolitik."

Fra 2009 til 2010 er antallet af repatrierede næsten tredoblet til 355 personer.
 

Mest Læste

Annonce