Skoleleder i Glostrup: Nej til timetyranni – ja til tillid

Ledelse

17/04/2013 17:07

Nick Allentoft

Tilbage i januar satte Glostrup Skole nye initiativer i gang omkring lærernes teamsamarbejde og flere skemalagte møder i tidsrummet fra 8-16. Alt er ikke så kontroversielt og hårdt optrukket, som debatten mellem KL og Danmarks Lærerforening tegner, siger skoleleder Kirsten Balle i Den Offentlige Sektors interviewserie ”Folkeskolen på vej mod 2014”.

Glostrup Skole er blandt Danmarks største med 2200 elever og 350 ansatte. Skolen har nedsat en task force med repræsentanter fra kommunen, ledelsen og den lokale lærerkreds for løbende at aftale, hvordan skolekonflikten håndteres – også når den en dag slutter.
Skoleleder Kirsten Balle insisterer på, at hun lægger vægt på tillid som en af de vigtigste ledelsesværdier, og at det derfor er helt afgørende at holde en god dialog:
Skolelederne er ikke og bliver aldrig industriledere. Lærerne er vidensmedarbejdere og skal derfor have rammer som andre vidensmedarbejdere. Det vil sige at for at performe godt, skal de arbejde selvstændigt under stort ansvar. Det skal skoleledelsen skabe rammer for, som også kan beskytte lærerne, siger Kirsten Balle.

Glostrup Skole

Glostrup Skole startede i august 2012. Skolen har 2200 elever og 350 ansatte, hvoraf de 220 er lærere. Skolen har tre strategiske ledere, inklusive skolelederen, og der er 12 pædagogiske ledere. Læs mere på www.glostrupskole.dk

 

Vi skal bruge energi på det rigtige
Rigide timeregistreringssystemer og tyrannisk timetælleri vil Kirsten Balle derfor aldrig kunne stå inde for som sit ledelsesværktøj. Men selvom ingen i dag ved, hvordan og hvornår skolekonflikten slutter, så vil skoleledelsen alligevel allerede nu gå i gang med sine overvejelser om, hvordan nye normer for tidsfordeling bedst kan skrues sammen.
Lige nu tyder alt jo på, at den nuværende arbejdstidsaftale forsvinder, og derfor er det vigtigt for os så småt at indlede en dialog om, hvordan vi skal forholde os til det lokalt, siger Kirsten Balle.
Da ingen ved, hvordan konflikten slutter, har hun svært ved at forudsige, hvordan lærerne vil reagere, men hendes indstilling er, at hun vil gøre alt, hvad hun kan for hurtigt at sikre en fremadrettet dialog:
For mig som skoleleder er det bestemt ikke et ønske, at mine pædagogiske ledere skal bruge deres tid på at lave en masse individuelle aftaler om tidsforbrug med alle lærerne. Jeg har også brug for en god dialog med lærerkredsen, så vi bruger vores energi på det rigtige, understreger Kirsten Balle.

 

Hvem der har ret og uret
Kirsten Balle hører, at debatten mellem KL og Danmarks Lærerforening bliver meget hård om, hvem der har ret i debatten om skolelederens ret til at lede.
De taler om ret og uret, siger hun – og ser lidt træt ud – for det er jo meget mere nuanceret. Fx har skolelederne på den ene side allerede ret til i arbejdstidsaftalen fra 2008 at kræve, at lærerne er mere til stede på skolen. På den anden side så kan hun som skoleleder også godt ønske sig en ny aftale med bedre muligheder for differentieret forberedelsestid. – fx også afhængig af om der er 28 eller 16 elever i klassen.
Men fremfor alt er Kirsten Balle nok lidt ked af, at det risikerer at blive overset, at rigtig mange lærere også synes, der er mange spændende initiativer i gang, og at alt ikke er så kontroversielt og hårdt optrukket, som debatten i medierne og den omfattende lockout i øjeblikket tegner et billede af for den danske befolkning.
Jeg synes, det er tankevækkende, at vi på Glostrup Skole allerede i januar satte store nye initiativer om klasseteams for alle klassens lærere i gang. Det indebærer bl.a., at ledelsen skemalægger teamsamarbejdet - og kravene til dette omkring bl.a. møderækker, mødeledelse og referater - i tidsrummet fra 8-16, og det er mit indtryk, at lærerne fandt de nye initiativer spændende, fortæller Kirsten Balle.
Formålet med de nye klasseteams er, at alle lærerne omkring en klasse mere systematisk skal diskutere didaktiske overvejelser om undervisningen og klassens sociale liv, og at de i fælleskab skal evaluere undervisningen og aftale, hvordan der følges op for at skabe bedre læring.
For mig handler det, vi skal omkring skolens videre udvikling mere om sådanne emner, end om hvem der har ret eller uret i de hårde slagsmål om arbejdstidsaftalerne, pointerer Kirsten Balle.

Links til andre interviews i artikelserien:
Vores børn har ikke brug for fjendebilleder (Mette With Hagensen)
Folkeskolen kan ende dyb krise (Claus Hjortdal)
Canadisk ekspert: Konflikt er ødelæggende (Ben Levin)

Mest Læste

Annonce