Smart Grid Netværk viser vejen til 50 % vind

25/10/2011 09:44

Nick Allentoft

Smart Grid Netværket fik sidste år til opgave at vise, hvordan man kan integrere 50 % vindkraft i elsystemet i 2020. De anbefalinger, som netværket har præsenteret bliver centrale input til den nye regerings kommende Smart Grid strategi, siger klima-, energi-, og bygningsminister, Martin Lidegaard (R).

Regeringen vil reducere drivhusgasudledningerne med 40 % i 2020 sammenlignet med 1990. Det skal ske ved dramatisk at øge andelen af vedvarende energi. I 2020 skal halvdelen af elforbruget komme fra vindenergi, og i 2035 skal hele varme- og elforsyningen være fra vedvarende energikilder. I 2050 er det planen, at alle fossile brændsler udfases. Indfasningen af vindenergi og en forventet øgning af elforbruget til elbiler og varmepumper er på lang sigt en udfordring for el-nettet – og smart grid, det vil sige et smart elnet, er løsningen, der skal binde udsving i produktion og forbrug af elektricitet sammen.

”Fremtidens elsystem bliver karakteriseret af store udsving i både produktion og forbrug. Det er tvingende nødvendigt, at vi udvikler smart grid på en måde, så det kan binde fremtidens elsystem sammen på en intelligent måde”, siger klima-, energi-, og bygningsminister Martin Lidegaard.

Smart Grid Netværket blev nedsat af den tidligere klima- og energiminister sidste år. Smart Grid netværket udgøres af et bredt spektrum af centrale aktører, der fik til opgave at udarbejde anbefalinger til fremtidige tiltag og initiativer, der gør det muligt at håndtere op til 50 procent el fra vindkraft i elsystemet i 2020.

Det indgår i regeringsgrundlaget, at der skal udarbejdes en strategi for smart grid i Danmark. De anbefalinger, som netværket har præsenteret i rapporten, bliver centrale input til udarbejdelsen af strategien.

Mest Læste

Annonce