Søren Jakobsen ud af SKI

07/12/2010 12:06

Nick Allentoft

Direktionen i Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) fratræder. Samtidig udpeges kontorchef i Finansministeriet Signe Lynggaard Madsen, som konstitueret administrerende direktør for SKI.

Søren Jakobsen fratræder med virkning fra i dag som administrerende direktør for SKI. Det andet direktionsmedlem, direktør Niels Frederiksen fratræder i løbet af 2011 efter i en overgangsordning at have sikret kontinuiteten i den daglige drift af SKI, indtil en ny ledelse er på plads.

Den ny ledelse skal videreudvikle det positive fundament for effektivisering af offentligt indkøb via SKI, som er skabt gennem de seneste år. Det offentliges anvendelse af SKI´s rammeaftaler har udviklet sig positivt siden 2003, hvor omsætningen var 4 mia. kr. frem til 2009, hvor det offentliges anvendelse af rammeaftalerne nåede en omsætningsrekord på 13 mia. kr. Det er sket på baggrund af en vellykket implementering af den strategi, som blev udarbejdet, da Søren Jakobsen tiltrådte i 2002.

”SKI er lykkedes fint med at få sat besparelser på offentlige indkøb på dagsordnen. Men vi må desværre også konstatere, at der i den seneste tid har været uro omkring SKI, og at bestyrelse og direktion ikke har kunnet finde en fælles løsning på de aktuelle udfordringer. Derfor har bestyrelsen valgt at igangsætte et hurtigt skift i topledelsen, for at få bragt virksomheden sikkert videre”, siger bestyrelsesformand Jørgen Clausen.

Jørgen Clausen oplyser, at stillingen som ny adm. direktør for SKI slås op hurtigst muligt. Som konstitueret administrerende direktør tiltræder Signe Lynggaard Madsen. Signe Lynggaard Madsen kommer fra et job som kontorchef i Finansministeriet, hvor hun har været ansat siden 2000. I 2006-2007 var hun som kontorchef for Statens Indkøb ansvarlig for at opbygge og implementere det statslige indkøbsprogram, og senest har hun bl.a. været ansvarlig for udbudspolitik, indkøbspolitik og konkurrenceudsættelse som kontorchef i Center for Effektivisering og Digitalisering. Signe Lynggaard Madsen er medlem af Udbudsrådet.

Aktuelt har Signe Lynggaard Madsen arbejdet med regeringens konkurrenceudspil til Vækstforum, herunder forslag om nemmere udbud.

Signe Lynggaard Madsen er 36 år og er uddannet cand. scient. pol.

Mest Læste

Annonce