Spar på specifikationerne og få nytænkning - brug funktionsudbud

Ledelse

16/06/2011 13:32

Nick Allentoft

Muligheden for at bruge funktionsudbud giver gode muligheder for at indtænke fornyelse og innovation allerede i udbuddet. Her er kort og godt om funktionsudbud, og forskellen til traditionelle udbud. Hvad forstås ved funktionsudbud? • Ordregiver fokuserer på resultater og effekt frem for aktiviteter og proces.

• Ordregiver har ikke på forhånd detaljeret beskrevet, hvordan opgaven skal løses, men fokus er på beskrivelse af behov for output og krav til ydelsens resultat og kvalitet. Metode, arbejdstilrettelæggelse mv. overlades til tilbudsgiver.

Hvad er formålet med funktionsudbud?

• Større fokus på kvalitet og innovation fremfor opfyldelse af detaljerede specifikationer.

• Bedre udnyttelse af tilbudsgivernes (markedets) ekspertise og erfaring
• Mere kvalitet for pengene og
• Introduktion af nye metoder til at løse den offentlige sektors opgaver ved at skabe bedre muligheder for innovation.

Fordele ved funktionsudbud

• Mere overdragelse af ansvar og risiko til leverandøren (leverandøren vælger udførelsesmetode og arbejdsplanlægning, men myndighedsansvaret forbliver hos ordregiver).

• Leverandørerne tager mere ejerskab for opgaverne ved at få ansvar og frihed til opgavetilrettelæggelse.

• Mere effektiv ressourceanvendelse i forbindelse med forberedelse af udbudsmaterialet (er typisk mindre omkostningstung for ordregiver).

Eksempler på forskelle

Drift af Plejehjem udbydes

Som funktionsudbud:
• Glade trygge ældre.
• Fokus på nærhed og samvær.
• Mulighed for aktiviteter, der fremmer socialt samvær.
• Varieret sund kost.

Som traditionelt udbud:
• Detaljeret beskrivelse af, hvilke aktiviteter, leverandøren skal stille til rådighed og på hvilke dage.
• Specifikke krav til personalenormering, herunder ledelsestimer.
• Specifikke krav til mad og på hvilke tidspunkter.

Udbud af ”ultra bærbare computere”

Som funktionsudbud:
• Computerne skal være så lette og tynde som muligt og med så stor batterikapacitet, som muligt

Som traditionelt udbud:
• Ultra bærbar computer:
• Max tykkelse: 30 mm
• Max vægt: 2 kg
• Batterikapacitet: 4 timer ved almindelig brug

Udbud af rengøring

Som funktionsudbud:

• Lokalet skal til enhver tid fremstå rengjort uden støv, nullermænd eller synlige pletter

Som traditionelt udbud:
• Hvert lokale skal støvsuges/ vaskes gulv 2 gange ugentligt.
• Alle aktiviteter specificeres i detaljer.

Udbud af skolemøbler

Som funktionsudbud

Specificere kravene til stolens egenskaber – MEN ikke hvordan disse egenskaber opnås. Eks.:
• Stolene skal være ergonomisk korrekte, have mange indstillings-muligheder, have et enkelt og tidløst design og være i et materiale, der er let at rengøre.

Som traditionelt udbud
• Bredde: xx cm
• Højde: xx mm
• Sæddedybde, etc.
• Opfylde en specifik standard.
• Specificere krav til materialer.

Kilde: Advokat Lotte Hummelshøj fra Lind Cadovius

Mest Læste

Annonce