Statsligt initiativ skal gøre offentligt byggeri energirigtigt

16/11/12 11:49

Nick Allentoft

Et nyt offentligt netværk skal genere et katalog af ideer til stat, regioner og kommuner. Ideen er at sikre, at offentlige bygninger bliver energirenoveret bedst muligt. I byggebranchen er håbet, at initiativet vil hjælpe den hårdt trængte byggebranche gennem den økonomiske krise.

Hele 25.000 af kvadratmeter solceller skal barbere op mod 3,6 procent af Region Syddanmarks hospitalers energiregning.
”Vi energirenoverer også de tage, som solcellerne skal monteres på. Det er helt afgørende for os, at det bliver gjort inden, så vi ikke skal til det bagefter,” understreger Peter Holm til Jyske Vestkysten. Han har som afdelingschef for regionens bygningsafdeling det administrative ansvar for energirenovering.
Og det er den slags projekter i den offentlige sektor, som ifølge den trængte byggebranche kan blæse nyt liv ind i det matte marked.
Håb om offentlige kroner
Ifølge Michael H. Nielsen, direktør i organisationen Dansk Byggeri, er håbet, at staten, regioner og kommuner vil gå forrest med at energirenovere de offentlige bygninger. Han peger på, at hvis man skal nedsætte bygningernes energiforbrug med 30 procent vil det kræves investeringer på op mod 350 milliarder kroner.
Michael H. Nielsen peger på bygningsmassen står for i omegnen af 40 procent af energiforbruget i Danmark. Skal Danmark leve op til regeringens mål om at være uafhængig af fossile brændstoffer som kul og olie kræver det massive investeringer, der også vil gavne byggebranchen.
Både byggebranchen og regionerne deltager aktivt i det arbejde, som Klimaminister Martin Lidegaard satte i gang først i september. Ideen er at få et netværk af offentlige myndigheder og private organisationer til at genere så mange ideer som overhovedet muligt. Ifølge planen fra regeringen vil man i 2013 præsentere en samlet plan for at få energirenoveret ikke bare offentlige bygninger men også private boliger.
Store forskelle
Men udfordringerne er store.
”Vi har brug for et mere præcist skøn over, hvad man spare i de forskellige typer af bygninger. Og det får vi sat mere præcise tal på med en analyse fra Energistyrelsen,” fortæller Catherine Skak Nielsen, chefkonsulent i Bygningsstyrelsen. Hun er med i sekretariatet for det nye netværk.
”Der er jo forskel på, hvad man kan spare i et muret byggeri fra 50’erne og et betonbyggeri fra 60’erne. I et betonbyggeri kan man foretage mange forbedringer, hvorimod et muret byggeri kan være meget sværere at energirenovere,” siger hun.
 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce