Stort potentiale ved forbedret samarbejde om væksteknologi

19/01/2012 14:32

Nick Allentoft

Der er vækstpotentiale i de danske velfærdsteknologiske virksomheder. Men virksomhederne efterlyser et bedre samarbejde og en ændret udbudspraksis, hvis det skal lykkedes at skabe fremtidige velfærdsløsninger og indfri de ambitiøse vækst- og eksportmål.

Virksomhederne ønsker at samarbejde med den offentlige sektor for at udvikle markedet for velfærdsteknologi. Men den offentlige sektors prioriteringer og ressourcer, manglende incitamenter og den praktiske anvendelse af udbudsreglerne i regioner og kommuner udgør en alvorlig barriere for udviklingen af den velfærdsteknologiske branche. Det fremgår af en kortlægning af det velfærdsteknologiske område i
Danmark.

De mindre virksomheder med op til 25 medarbejdere er ofte i en udviklingsfase. De har derfor et ønske om, at kommuner og regioner prioriterer ressourcer til at facilitere demonstrationer, afprøvninger og giver dem feedback. Næsten otte ud af 10 mindre virksomheder ser manglende prioritering af ressourcerne i den offentlige sektor som den største barriere.

Udbudsregler er et generelt problem
De større virksomheder med mellem 26 og 500 ansatte har derimod behov for et decideret marked for deres ydelser og produkter. Manglende incitamenter samt nuværende udbudspraksis og -regler er derfor den
største barriere for næsten syv ud af 10 virksomheder.

Blandt virksomhederne er der et ønske om, at kommunerne udbyder de samlede opgaver, således at innovationen fremover fokuserer på nytænkning af den samlede opgaveløsning frem for levering af enkelte produkter.

Det vil give virksomhederne mulighed for at videreudvikle effektive samlede løsninger, der kan danne grundlag for fremtidig eksport af helhedsorienterede velfærdsløsninger.

Bredt ønske om samarbejde
De velfærdsteknologiske virksomheder spiller en afgørende rolle i Danmarks fremtidige økonomi, hvis udfordringen med stigende fremtidige sundhedsudgifter skal løses. Ifølge Det Økonomiske Råd vil sundhedsudgifterne stige 30 - 60 pct. frem til 2050, afhængigt af størrelsen af serviceforbedringerne. Dansk økonomi kan ikke bære en så kraftig vækst inden for bare ét af velfærdsområderne, og derfor er der brug for
effektiviseringer og øget anvendelse af ny teknologi. I den forbindelse er samarbejde mellem private virksomheder og den offentlige sektor afgørende. Over halvdelen af virksomhederne ønsker da også at samarbejde med kommuner og regioner de kommende to år.

Mindre udbytte ved offentlig-privat samarbejde
Den offentlige sektor er det altafgørende marked i Danmark for de velfærdsteknologiske virksomheder. Det er derfor centralt med et udbytterigt offentlig-privat samarbejde, hvis forventningerne til den velfærdsteknologiske branche skal indfries.

I dag varierer udbyttet fra de innovative samarbejder med henholdsvis den offentlige sektor og private virksomheder betydeligt.

Størst udbytte ved samarbejde med andre private virksomheder
Hvor 55 pct. af virksomhederne får et tilfredsstillende udbytte fra samarbejdet med andre private virksomheder, er det kun 40 pct., der får et
tilfredsstillende udbytte fra samarbejdet med regioner og kommuner.

Til trods for både politisk fokus og puljer til velfærdsteknologi og innovation i regioner og kommuner er der relativt få virksomheder, der angiver, at de har innovationsaktiviteter i samarbejde med det offentlige. De mest udbredte innovationsaktiviteter sker i samarbejde med virksomhedens kunder og i egne udviklingsafdelinger.

Skuffende udbytte fra samarbejde med regioner og kommuner
En succesrig eksport bliver besværliggjort, hvis de velfærdsteknologiske virksomheder ikke succesfuldt kan udvikle deres produkter på hjemmemarkedet og dermed deres produkter og løsniger på de sundhedspolitiske
udfordinger.

Kortlægningen dokumenterer, at der er velfærdsteknologiske virksomheder, der kan varetage de samlede serviceløsninger inden for sundhedsområdet. Men det er den offentlige sektor, der har nøglen til øget vækst og eksport for de velfærdsteknologiske virksomheder.

Virksomhederne peger på, at bl.a. udbudspraksis er en barriere for sektoren. Regionerne og kommunerne kan derfor med fordel imødekomme dette ved at benytte udbudsformer, der understøtter deres egne ønsker
og samtidig styrker innovation og nytænkning. Udbredt praksis er i dag de klassiske udbud, hvor kommunen eller regionen udspecificerer alle ønsker og behov til en given løsning eller produkt. Hvis den offentlige sektor i stedet foretager funktionsudbud eller egentlige innovationsudbud (OPI) vil udviklingen i de velfærdsteknologiske virksomheder i langt højere grad blive understøttet.

Se grafikker
/DI-Viden/

Mest Læste

Annonce