Thulesen Dahl: Åbner for over fem frikommuner

Politik

30/11/2010 14:30

Nick Allentoft

Valget af frikommuner er i gang. Mange har meldt interesse, og ifølge Thulesen Dahl er tallet fem kommuner ikke et religiøst tal. Dermed åbner han en bagdør for at udvide antallet af frikommuner.

Mange kommuner har allerede meldt deres interesse for frikommuneforsøget, og efterhånden som projektets perspektiver rodfæster sig i det kommunale landskab kan interessen stige yderligere. Det anerkender Kristian Thulesen Dahl i interview med DenOffentlige.

- Nu er der aftalt fem, men det er jo ikke et religiøst tal. Rigtig mange kommuner har allerede taget det her op lokalt. Umiddelbart langt flere end fem kommuner, og det afgørende for mig er, at det bliver forskelligartede kommuner, siger Thulesen Dahl.

Læs også: Frikommuner skal skabe øget handlerum for den enkelte medarbejder

Selvom han har været bannerfører for debatten om, at ophæve aftalesystemet og måske endda det kommunale selvstyre, er der ingen skjult dagsorden med forsøget.

- Nu har vi i en årrække diskuteret og haft fokus på konkret afbureaukratisering fra statens side. En ny og anden vej er frikommuneforsøget. Vi skal i langt videre omfang turde give slip på styringen. Tidligere han man jo ikke rigtig været villig til at gå hele vejen. Det er derfor jeg siger, at den eneste begrænsning i frikommuneforsøget lidt enkelt sagt kun er Grundlovens krav. Vi kan eksempelvis ikke give køb på borgernes retssikkerhed, så det er sådan noget, der afgør, hvor langt vi kan gå, påpeger Thulesen Dahl.

Styrke det lokale demokrati

Forsøget skal først begynde i 2012, så der er over et år til at konkretisere mål, midler og rammer, men også god tid til at finde de kommuner, der får status som frikommuner. For Thulesen Dahl er det afgørende at Folketinget blander sig udenfor, når forsøget først går i gang.

- Vi skal tage ansvar for at skabe rammerne, og herunder udstyre nogen med opgaven at følge det tæt hele vejen igennem. De kommuner, der så indgår, vil have behov for nogle redskaber, som de suverænt selv må træffe beslutninger om, siger Thulesen Dahl, der ikke vil binde særlige midler op på forsøget. Den enkelte frikommune skal dog aftale sin økonomi direkte med staten, og det vil sige uden for aftalesystemet.

- Der bliver lavet en økonomisk ramme, som aftales mellem stat og den enkelte kommune. Det giver en kendt økonomisk størrelse at operere inden for, og så skal vi ikke gøre mere rent styringsmæssigt, siger han, og mener, at det giver en fornyet drivkraft til det lokalpolitiske arbejde, og dermed det lokale demokrati.

- Det er lokalpolitikerne der suverænt bestemmer, hvordan forsøget skal være. Det giver større ansvarsfølelse og så får man plads til at tænke nye tanker. Samtidig kommer lokalpolitikerne i tættere kontakt med borgerne, fordi man ikke længere kan skyde ansvaret til lovgivning og politikere fra Folketinget. Dermed vil frikommunerne forhåbentlig flytte noget ved det lokale demokrati, siger Thulesen Dahl.

 

Mest Læste

Annonce