Tid til samvær med de ældre øger plejemedarbejdernes oplevelse af mening i arbejdet

30/09/2011 12:55

Nick Allentoft

Arbejdet giver mere mening, hvis plejepersonalet i ældreplejen ofte oplever, at de har mulighed for at være sammen med og snakke med de ældre, end hvis de kun af og til eller sjældent oplever dette.

Det viser resultater af et studie, hvor forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Københavns Universitet fulgte 3.985 kvindelige plejemedarbejdere over en toårig periode.
Arbejdet med de ældre og oplevelsen af mening i arbejdet

Plejemedarbejdere, som oplever en lav grad af mening i arbejdet, har øget risiko for langvarigt sygefravær. Det viser resultater fra tidligere undersøgelser blandt plejemedarbejdere i ældreplejen i Danmark. Formålet med studiet var at undersøge sammenhængen mellem opfattelsen af arbejdsopgaver, som har med de ældre borgere at gøre og oplevelsen af mening i arbejdet blandt plejemedarbejdere i den danske ældrepleje.
Resultaterne viser:

Plejemedarbejdere, som oplever at have tid til at være fleksible i arbejdet og dermed være i stand til at tale og være sammen med de ældre, er signifikant mere tilbøjelige til at opleve mening i arbejdet end medarbejdere, som af og til eller sjældent har denne oplevelse. Det viser resultatet af den opfølgende spørgeskemaundersøgelse to år efter undersøgelsens start.
Plejemedarbejdere, som ofte oplever at skulle afslutte et besøg hos en ældre, før de er klar til det, er signifikant mindre tilbøjelige til at opleve mening i arbejdet end plejemedarbejdere, som sjældent oplever dette.
Oplevelsen af at have tid til at udføre andre opgaver end de planlagte eller at have utilstrækkelig tid har kun begrænset indflydelse på oplevelsen af mening i arbejdet ved den opfølgende undersøgelse.

3.985 kvindelige plejemedarbejdere svarede på spørgsmål

Forskerne brugte data fra en spørgeskemaundersøgelse blandt kvindelige plejemedarbejdere foretaget i henholdsvis 2006 og 2008. Her svarede plejemedarbejderne på seks spørgsmål om, hvordan de oplevede den del af deres arbejde, som har med de ældre borgere at gøre og på tre spørgsmål om, hvordan de oplevede mening i arbejdet. I alt 3.985 kvindelige plejemedarbejdere i ældreplejen svarede på spørgsmålene i begge runder.

Mest Læste

Annonce