Tjek dit byråd

14/03/2011 11:26

Nick Allentoft

Indenrigs- og sundhedsministeriet er klar med detaljerede og sammenlignelige tal for budgetterne for 2011 i de 98 kommuner. Hvor meget vil politikerne i dit byråd bruge på folkeskolerne i år? På de ældre på daginstitutionerne? Og hvor meget bruger din nabokommune? Og hvilke kommuner i hele landet bruger mest og mindst?

De spørgsmål kan borgere, politikere og kommunalt ansatte og andre interesserede finde svar på i de netop opdaterede kommunale nøgletal, som ligger på www.nøgletal.dk .

"Jeg kan kun opfordre alle til at gå på jagt i tallene. Det er godt for demokratiet, at borgerne kan se, hvordan politikerne bruger borgernes skattekroner. Og de kan se, hvordan politikerne i andre kommuner gør", siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Bertel Haarder understreger, at det også er meget vigtigt, at politikerne og embedsmændene i kommunerne studerer og lærer af hinandens erfaringer.

"Vi skal hele tiden prøve at gøre tingene bedre og mere effektivt. Og tallene viser, at der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne bruger på de enkelte områder. Det er vigtigt for regeringen, at kommunernes gode erfaringer og effektive måder at løse opgaverne på spredes" siger Bertel Haarder.

Af de nye tal for kommunernes budgetter for 2011 fremgår bl.a., at Læsø Kommune er den kommune i landet, som budgetterer med at bruge mest på den samlede drift pr. indbygger, nemlig 73.825 kr. i 2011. På pladserne lige efter kommer Albertslund og Ishøj kommuner.
I den anden ende af skalaen vil man i Egedal Kommune i år bruge 45.635 kr. i nettodriftsudgifter pr. borger. På pladserne efter kommer Rebild og Frederiksberg kommuner. Tallene viser, at der er stor forskel mellem kommunernes udgifter – forskelle som både kan dække over forskelle i befolkningssammensætning og sociale forhold, men også forskelle i serviceniveau og effektivitet i opgaveløsningen.

Bertel Haarder roser kommunerne for at have lagt budgetter, som er i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2011 mellem regeringen og KL. Samtidig har regeringen bebudet, at de kommuner, som bruger flere penge end budgetteret, vil blive økonomisk straffet ved at få frataget bloktilskud. Det kommer dog kun til at ske, hvis kommunerne samlet overskrider det aftalte niveau og i budgetterne har kommunerne lagt en lille buffer op til dette niveau.

"Det giver håb om, at kommunernes samlede udgifter for første gang i mange år holder sig inden for det aftalte, dvs. på niveau med budget 2010 tillagt pris- og lønstigninger. Det er meget glædeligt", siger Bertel Haarder.

Mest Læste

Annonce