Udmøntning af bevilling til at styrke børns rettigheder

13/01/2012 21:52

Nick Allentoft

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup og satspuljepartierne har i dag besluttet at udmønte bevillingen til at styrke børns rettigheder. Folketingets ombudsmand tildeles fem mio. kr. og Børnerådet får to mio. kr. til at udbygge talsmandsfunktionen.

Satspuljepartierne har i dag aftalt at udmønte fem mio. kr. til at Folketingets ombudsmand kan styrke børns rettigheder, og dermed efterkommer Danmark anbefalingerne fra FNs børnekomite. Børnerådet får en bevilling på to mio. kr. til at styrke rådets talsmandsfunktion. Aftalen medfører, at børns rettigheder fremmes, og at de sikres en klar stemme i den offentlige debat.

Børnerådet skal bl.a. være med til at sikre, at børn får kendskab til deres rettigheder og til deres muligheder for at få hjælp. Samtidig styrkes Folketingets Ombudsmand på børneområdet således, at alle børn sikres bedre adgang til at klage, og så der føres kontrol med myndigheder i forhold, der vedrører børn.

Med aftalen styrkes Folketingets Ombudsmand i forhold til at:
• Behandle klager der vedrører børn i sager, hvor forvaltningen har truffet en afgørelse.
• Aflægge besøg på institutioner, hvor børn opholder sig og føre kontrol med myndigheder i forhold, der vedrører børn. Folketingets Ombudsmand kan også tage sager op af egen drift samt gennemføre generelle undersøgelser.
• Medvirke til at overvåge implementeringen af børns rettigheder i henhold til FN’s konvention om Barnets Rettigheder i lovgivningen og i myndigheders praksis.

Børnerådet skal blandt andet:
• Inddrage børns synspunkter i sit arbejde, herunder ved at besøge institutioner, hvor børn opholder sig og anvende børnepaneler.
• Rådgive regering og Folketing om børns forhold i samfundet samt arbejde på at sikre børns rettigheder.
• Påpege forhold i lovgivningen og administrativ praksis, hvor børns vilkår og rettigheder ikke tilgodeses tilstrækkeligt i forhold til FN’s konvention om Barnets Rettigheder.
• Vurdere og informere om udviklingen i børns opvækstvilkår.
• Samarbejde med myndigheder, institutioner og organisationer om forbedring af børns vilkår.
 

Mest Læste

Annonce