Unge: Videodagbog skal mindske frafald

10/11/2011 08:39

Nick Allentoft

En database med videodagbøger over livet på en ungdomsuddannelse blev kåret som vinderforslaget, da ca. 100 syddanske elever mødtes til idécamp. Otte forslag gives nu videre til de syddanske politikere.

De blev kørt ind med busser fra alle dele af Region Syddanmark til Designskolen i Kolding for at levere gode input til det store spørgsmål på politikernes dagsorden: Hvad skal der til, for at flere unge tager en ungdomsuddannelse?

Cirka 100 unge syddanskere fra erhvervs-, handels-, sosu-skoler og gymnasier brugte torsdag 3. november 12 timer på at komme med deres bud på en løsning. Med kampråb, farvede papirlapper og masser af kreativ og kritisk sans kunne de unge lægge otte meget konkrete idéer på bordet, da dagen var omme.
Videodagbog skal komme hele vejen rundt

Vinderforslaget, der blev præmieret med billetter til en koncert med Magtens Korridorer, lød på en ”Uddannelses Filmdatabase”, som skal rumme videodagbøger fra unge, der allerede går på en ungdomsuddannelse. Tanken er, at dagbøgerne skal vise alle sider af livet som studerende og dermed være med til at forbedre de unges forudsætninger for at vælge den rigtige ungdomsuddannelse, når de går ud af folkeskolens afgangsklasse.

- Der skal mere forberedelse til i folkeskolen, så man kan se, hvad der bliver forventet af én, når man kommer videre. Det er ikke altid, at folk ved, hvad der venter dem, og når de ikke kender kravene, har de lettere ved at droppe ud, sagde 17-årige Charlene fra IBC Aabenraa.
Kreative idéer

De andre syv idéer lød på:

Fremtidens skinner – et forslag om at etablere flere ungdomsboliger tæt på uddannelsesinstitutionerne (campus)
Mentorordninger – etablering af en mentorordning, hvor ældre studerende fungerer som mentorer for førsteårseleverne
Fremtiden bus – udvikling af særligt indrettede ”studiebusser”, hvor de unge har mulighed for at arbejde, lave lektier, få morgenmad og har adgang til internettet
Smiley-ordning for praktiksteder – ordning hvor virksomhederne/praktikstederne bliver evalueret af de studerende og for eksempel kan opnå en ”elitesmiley”. Virksomhederne kan bruge det som markedsføring
Kampagne om fordelene ved at have elever/lærlinge – infomøder mellem virksomheder og elever, hvor begge parter har mulighed for at informere og forventningsafstemme
Uddannelsespiloterne – fokus på at skabe sammenhold ved studiestart gennem øvelser og aktiviteter
Energiboost i undervisningen – tre filmklip med fysiske øvelser, som kan anvendes til at give ny energi og fællesskabsfølelse ind i undervisningen

Stor tilfredshed

Hos arrangøren Region Syddanmark var der stor glæde over dagens forløb og afkast.

- Det samlede indtryk af dagen var meget positivt, og vi fik mange spændende og nyskabende løsningsforslag og idéer til, hvordan frafaldet på ungdomsuddannelser kan reduceres. Samtidig modtog vi mange begejstrede tilbagemeldinger fra de unge. De var glade for at kunne være med til at fortælle, hvordan de ser udfordringerne og give deres forslag til, hvordan udfordringerne kan løses, fortæller Jonas Svane Jakobsen, udviklingskonsulent i Region Syddanmark.

De otte forslag bliver nu finpudset og fremlagt, når regionens 22 borgmestre og regionsrådsformand Carl Holst mødes til Kommunekontaktudvalgsmøde 15. november. Herefter vil forslagene indgå i en styrkelse af Syddansk Uddannelsesaftale, samt når den nye uddannelsesstrategi- og handlingsplan skal vedtages af regionsrådet i december.

Om et par uger kan man se en video fra dagen på www.syddanskuddannelsesaftale.dk

Mest Læste

Annonce