Venture-investorer ser perspektiver i ny vækstpakke

10/11/2010 10:03

Nick Allentoft

Venturebranchen ser gode perspektiver i finanslovens vækstpakke. Behovet for mere vækst er åbenlyst, stort og akut. Potentialet i den risikovillige kapital er tusindvis af nye højværdijobs.

”De umiddelbare perspektiver er store i regeringens nye vækstpakke med 10 mia. kr., hvis vi kan sparke gang i antallet af iværksættere og de små perspektivrige vækst-virksomheder igennem mere risikovillig kapital, Markedet for risikovillig kapital til vækstiværksætterne har været helt tilfrosset pga. finanskrisen, og fordi rammebetingelserne ikke muliggør konkurrencedygtige afkast. Paradoksalt nok er det netop dér Danmark har det største vækst- og velstandspotentiale per investeret krone”, udtaler DVCAs adm. direktør, Jannick Nytoft.

Store perspektiver er en ting, handling, de rette værktøjer og resultater er noget andet. DVCA er enige i, at pensionsbranchen skal på banen og investere, som regeringen foreslår.

”Men hvis ikke vilkårene er attraktive, får vi ikke nye venturefonde med risikovillig kapital fra pensionskasser til at investere i flere vækst-iværksættere. Omvendt, hvis regeringen skaber de rette rammebetingelser, vil vi kunne tiltrække både dansk og udenlandsk kapital og skabe vækst uden at trække på finansloven. Men det kræver samme gode investerings - og konkurrencevilkår for både venturebranchen og pensionskasser, hvilket udlandet tilbyder dem, udtaler Jannick Nytoft.

Massivt vækstpotentiale i dansk venture
I 2012 kan venturefinansierede virksomheder nå op på 40.000 ansatte, viser en analyse fra Vækstfonden. Og omsætningen kan nå helt op på 77 mia. kr. I dag har venturebranchen 24.000
ansatte, en stigning på 8.000 siden 2005, og 29 mia. kr. i omsætning. Venturebranchen har skabt 5 % af alle private arbejdspladser fra 2005-2008.

To politikforslag fra DVCA:

Afkastpræference:

Lavere risiko til investorerne: DVCA foreslår, at regeringen lader Vækstfonden tage en højere risiko igennem en såkaldt afkastpræference, fordi Vækstfondens formål er at skabe et samfundsøkonomisk afkast. Metoden er simpel, staten accepterer at få deres grundindskud i venturefonde tilbage efter, at pensionskasser har fået deres grundindskud tilbage. Det vil være en skaber af risikovillig kapital, som sjældent er set før i Danmark. Statens risiko er begrænset, og vækstforøgelsen vil mere end betale for ordningen.

Negativ skat:

”Negativ skat” betyder, at vækstiværksætterne får penge tilbage i skat, før de har et overskud at modregne i. Det samme sker bl.a. i England, og når etablerede danske virksomheder, som tjener penge i en division, udligner mod underskud i et udviklingsprojekt. Negativ skat vil både skabe lige konkurrencevilkår, bidrage til et bedre afkast og reducere kapitalbehovet. Den risikovillige kapital løber længere på literen.

Om Danish Venture Capital & Private Equity Association (DVCA)

DVCA er brancheorganisation for en bred vifte af investorer i Danmark og fokuserer på, at Danmark skal placere sig endnu stærkere som attraktivt investeringsland – nationalt og globalt. Foreningens mere end 200 medlemmer repræsenterer hele investeringskæden, fra individuelle business angels over ventureselskaber og kapitalfonde til institutionelle investorer, samt associerede medlemmer. Tilsammen forvalter medlemmerne 93 mia. kr. fra primært pensionskasser, banker, Vækstfonden og større danske virksomheder. Fondenes porteføljeselskaber omsætter for mere end 190 mia. kr. og har mere end 549.000 ansatte på verdensplan. DVCA har til formål at styrke medlemmernes forretning, netværk og kompetencer gennem en række aktiviteter og udvalg med specifikke emner på dagsordenen. DVCA er stiftet i år 2000.
 

Mest Læste

Annonce