Vigtigt forlig med social- og sundhedspersonalet

17/02/2011 09:29

Nick Allentoft

Der er indgået forlig mellem FOA og KL om social- og sundhedspersonalet. Forliget er det første organisationsforlig ved overenskomstforhandlingerne i kommunerne. Samtidig er der indgået forlig om en række af FOA’s tværgående krav. Læs også: FOA-aftale med KL lægger linjen Formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, borgmester Michael Ziegler, udtaler:

”Der er tale om et afbalanceret forlig for den største medarbejdergruppe i kommunerne. Forliget er vigtigt, og sammen med FOA tager vi en række skridt i den rigtige retning. Den lokale løn undergår en modernisering, og vi afsætter ikke nye midler forlodsfinansiering denne gang. Det er et resultat, kommunerne kan bruge, så lønnen i stigende grad kan bruges strategisk og understøtte udviklingen i kommunerne”.

Forliget indeholder desuden forbedringer, hvor medarbejderne får pension af deres aften- og natarbejde, og så udbygges og forenkles det frie valg mellem løn og pension, der blev indført i 2008.

KL og FOA vil også analysere arbejdstiden på ældre- og sundhedsområdet, så der bliver god mulighed for at forenkle reglerne næste gang.

Endelig er det besluttet, at KL og FOA vil se nærmere på, hvordan medarbejderne kan få flere arbejdstimer, så færre i fremtiden er på deltid.

”Analyserne er et svar på Lønkommissionens opfordring til at se på initiativer, der på sigt kan modvirke det kønsopdelte arbejdsmarked, siger Michael Ziegler.

Forliget er indgået under forudsætninger af, at KL og KTO år til enighed om de generelle vilkår. Forhandlingerne om dette ventes afsluttet i weekenden.

Mere om forliget på KL hjemmeside

Mest Læste

Annonce