Ishøj laver genoptræning med lokalt fitnesscenter

Velfærd

22/05/2017 12:03

Samskabelsesbevægelsen

Samskabelse har ført til et nyt projekt, hvor genoptræningscenteret og det lokale fitnesscenter skaber et nyt forløb for borgerne.

På ældreområdet i Ishøj Kommune er der fokus på, ”at designe en fremtid, hvor den enkelte har ret til at leve livet hele livet.”  Dette afsæt er blevet aktivgjort i hverdagen gennem et samskabelsesforløb, som begyndte i eftersommeren 2016. 

I samskabelsesforløbet har borgere, pårørende, frivillige, foreninger, medarbejdere og ledere på ældreområdet arbejdet sammen om at skabe nye veje til værdighed gennem en række hverdagseksperimenter, faciliteret og understøttet af Resonans.

Samskabelse er vejen til nye løsninger

Bestræbelsen på at forstå samfundets små og store problemer, udvikle nye og bedre løsninger, og gennemføre disse i praksis bliver bedre, hvis vi samarbejder på kryds og tværs.

Sammen er vi både klogere, mere nyskabende og i stand til at udrette mere, end hvis vi er hver for sig.

Læs mere om samskabelse her

Et af de gode eksempler på, hvordan velfærd i Ishøj nu samskabes, er et nyt og systematisk samarbejde mellem den kommunale genoptræningsenhed og den lokale forening Fitness Ishøj. Formålet med samarbejdet er, at borgerne fortsætter deres træning i Fitness Ishøj, når deres forløb i det kommunale træningscenter stopper. Således er målet, at borgernes livskvalitet styrkes gennem en fastholdelse af deres træning i et fællesskab med andre. Samtidig har samarbejdet den værdi, at borgernes behov for offentlige ydelser mindskes.

Marianne Damsbo Brix, områdeleder for træning i Ishøj Kommune:

”Indsatsen i det kommunale træningscenters samarbejde med Fitness Ishøj har været målrettet de 10% af målgruppen, som ofte vender tilbage til det kommunale træningscenter. Fokus har været på, at borgerne er trygge ved terapeuterne i kommunens træningscenter, og at nogle af borgerne har behov for at blive fulgt til Fitness Ishøj første gang og præsenteret for instruktørerne og faciliteterne for at kunne overvinde barriere ved at komme i et fitnesscenter. I maj 2017 er der 13 borgere i Ishøj Kommune, der har fortsat træningen i Fitness Ishøj, så vi fastholder det nye gode samarbejde.”

Formålet med igangsættelsen af det samlede samskabelsesforløb i Ishøj har været at skabe gode og værdige ældreliv med udgangspunkt i borgenes input og behov. Ishøj Kommunes Værdighedspolitik er således blevet realiseret i form af konkrete handlinger og initiativer i hverdagen på de to plejehjem, i træningsenheden, i hjemmeplejen og blandt medarbejderne på rådhuset.

Forløbet har været præget af en eksperimenterende tilgang, hvor de gode ideer er blevet afprøvet ud fra et fokus på det, der kan iværksættes nu og her ved at tænke stort og starte småt. Samtidig har der været stor nysgerrighed og opmærksomhed på borgernes behov og perspektiver, og at de nye tiltag kunne afprøves i en travl hverdag gennem konkrete handlinger fra medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere.

Fokus for forløbets start var at finde og forstørre de hverdagsituationer, hvor værdighed allerede folder sig ud i praksis gennem interviews og observationer på bl.a. plejehjem, i træningscenteret og i hjemmeplejen. Ud fra en indledende opdagelsesfase og et igangsættende stormøde, hvor mange lokale kræfter fra Ishøj deltog, blev fire temaer udvalgt: De nære relationer, Fællesskaber, Tværgående samarbejde og Det fysiske rum.

Samskabelsen udadtil til samarbejdspartnere, pårørende og frivillige samt indadtil til borgerne og beboerne i hverdagens praksis har gennemsyret forløbet bl.a. ved at udfordringer og afsæt blev forstået forfra i fællesskab - og at der gennem et åbent arbejdende innovationslaboratorium er samskabt nye konkrete løsninger og ideer til hverdagseksperimenter.

Per Tostenæs, chef for ældre og rehabilitering i Ishøj Kommune:

”Det har været vigtigt for os at skabe et bredt ejerskab til Værdighedspolitikken gennem konkrete initiativer og samskabende processer blandt borgere, medarbejdere, ledere, politikere, foreninger, pårørende, frivillige og samarbejdspartnere. Vi har arbejdet efter, at ’Det skal være let’ og derfor har mindset og metoden bag hverdagseksperimenter været meget nyttig”

Andre resultater på nye veje til samskabt velfærd i Ishøj:

  • Styrket samarbejde med frivillige på plejehjemmene til støtte af det sociale liv, samtaler, nærvær og tryghed i forbindelse med måltider, strik, sang, billedkigning og samtaler om livshistorier.
  • Styrket samarbejde med lokale cafeer og kræfter som Ældres netværk og det lokale bibliotek, hvor en bibliotekar bidrager til en læsegruppe på plejehjemmet Kærbo. I hjemmeplejen har de ønsket at styrke de hjemmeboende ældres mulighed for at komme ud om aftenen. Der har været afholdt åbent hus for at skabe et sted om aftenen, hvor borgere trygt kan møde andre mennesker, og hvor de kan få den støttende hånd og hjælp til transport.
  • Styrket tværgående samarbejde på tværs af enheder og faggrupper på ældre- og sundhedsområdet, på tværs af afdelinger og ml. forskellige enheder i kommunen fx har der været et ønske om at styrke samarbejdet ml. hjemmeplejen og plejehjem.
  • Nye fysiske rammer i samarbejde med DesignCure på plejehjemmet Torsbo. De nye fysiske rammer fx udnyttelse af karnapper og mindre rum i rummet har skabt mindre uro, mindre grupper, nye sociale fællesskaber, spise fællesskaber, stille hyggekroge, mere nærvær og mere frihed til at folde livet ud - uden for spisesalen alt efter personlige ressourcer og behov. Der er blevet skabt øget deltagelse fra beboerne i forbindelse med anretning af mad og ansvar for det sociale samvær gennem samtaler og ’værtinderolle’ - og ved at gøre stedet mere hjemligt og hyggeligt – og mindre institutionspræget.

For mere info se videofilm fra de mange hverdagseksperimenter på Facebook siden: ”Det gode og værdige ældreliv”: https://www.facebook.com/Det-gode-og-værdige-ældreliv-i-Ishøj-1794784237446462/  eller kontakt udviklingskonsulent Nina Fabricius fra Ishøj Kommune via [email protected] eller partner i Resonans Anne-Mette Scheibel via [email protected]

 

 

 

 

Mest Læste

Annonce