Minister: Autisme står ikke i vejen for beskæftigelse

Uddannelse

31/8/18 5:00

Fonden UNGEs

Langt flere mennesker med handicap skal i job, og "Klar til Start"-forløbet er et mønstereksempel på, hvordan det kan gøres, lyder det fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.
Beskæftigelsesforløbet "Klar til Start" har skaffet fast job til mere end 60 unge med en autismediagnose, og lige så mange er pt i et aktivt forløb frem mod en fastansættelse.    "Vi ved, at mange mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) har et ønske om og viljen til at komme i arbejde. For mange har vejen ofte været lang og fyldt med udfordringer. Derfor er det en stor glæde, at ”Klar til Start” har vist os, at unge med ASF kan udvikle og benytte deres særlige kompetencer til at varetage et job, hvis de får muligheden."

Læs mere om det rummelige arbejdsmarked

Vi har samlet væsentlige historier om det runmmelige arbejdsmarked på tema-siden her. 

Sådan lyder det fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, der har valgt at bidrage med forordet til en evalueringsrapport om "Klar til Start", som er et forløb, der skaffer unge med en autismediagnose i fast job.   Ministeren har ved selvsyn oplevet "Klar til Start"-forløbet. Den 6. juni 2018 mødtes han med nogle få af de indtil videre over 120 unge med en autismediagnose, som enten er på vej mod et job eller allerede har opnået en fastansættelse via "Klar til Start".    "Handicap og job kan sagtens forenes, hvis vi fokuserer på ressourcer og muligheder - frem for begrænsninger. Det illustrerer ”Klar til Start” med al tydelighed.", siger ministeren videre i sit forord til rapporten, som er er udarbejdet af Cabi i forbindelse med udløbet af en treårig støtteperiode fra VELUX FONDEN. Støtten har været afgørende for projektets resultater, fortæller direktør Britta Bak fra den almennyttige fond Fondens Unges, der står bag "Klar til Start", som er udviklet i samarbejde med supermarkedskæden fakta.   Samarbejde mellem almennyttig fond og supermarked Over 60 unge landet over med en autismediagnose er som nævnt lige nu i gang med et "Klar til Start"-forløb, der munder ud i en fastansættelse hos en af de ni danske virksomheder, som har indgået en aftale med Fonden Unges. Succesraten er meget høj, idet knap 80% af de der påbegynder forløbet gennemfører og får et job.    Fonden Unges arbejder for bedre vilkår og livskvalitet for unge med en autismediagnose, og er netop aktuel med en nyudviklet app "Scan How", der hjælper personer med autisme til at håndtere opgaver i arbejde og hverdag. Desuden driver fonden et uddannelsescenter for unge med autismediagnoser.   To fluer med et smæk "Klar til Start" er på en og samme tid en social indsats og en beskæftigelsesindsats, fordi det at få et arbejde ikke blot handler om selvforsørgelse. For den unge med en autismediagnose har det en væsentlig positiv social effekt at få et arbejde, idet jobbet skaber en struktureret hverdag med faste sociale relationer. Det gavner ikke blot den personlige udvikling, men afværger også samtidig de sociale og socialpsykiatriske problematikker, der kan opstå, når personen mangler faste gøremål og sociale fællesskaber.   "Jeg er glad for at have fået lejlighed til at følge ”Klar til Start” og de gode resultater, som projektet har opnået. Dem skal vi have flere af i fremtiden", siger beskæftigelsesministeren. 
Også børne- og socialminister Mai Mercado er begejstret for "Klar til Start":  "Klar til Start er et eksempel på, at det kan lade sig gøre at skabe rummelige arbejdspladser, hvor mennesker med handicap kan bidrage og bruge deres evner til alles fordel. Jeg vil opfordre alle kommuner og øvrige aktører til at lade sig inspirere af de gode erfaringer". Sådan lød det fra Mai Mercado i forbindelse med en midtvejsevaluering af projektet i 2017. Forløbet blev desuden i foråret 2018 fremhævet i DR-dokumentarserien "De skjulte talenter", hvor man fulgte den unge Nichlas, der gennemførte "Klar til Start" og fik job i et supermarked. Den 23. oktober bliver evalueringsresultaterne fra projektet præsenteret på en konference på Christiansborg.   Udfylder reelle job For de deltagende virksomheder er "Klar til Start" langt mere end blot et spørgsmål om at tage socialt ansvar, for den arbejdskraft, de modtager er reel.  "Vores kursister, og senere fastansatte medarbejdere, er blandt de absolut mest stabile. De udfører reelle og vigtige opgaver, og jeg ser at butikscheferne i vores "Klar til Start"-træningsbutikker udvikler sig endnu hurtigere og positivt som ledere", fortæller Jens Romundstad, salgsdirektør i fakta.   Hos Fonden Unges hilser direktør Britta Bak beskæftigelsesministerens ros velkommen.  "Det betyder utrolig meget, når vores toppolitikere sætter fokus på, at der er masser af ressourcer og kompetencer at hente hos denne gruppe unge. Det er med til at nedbryde fordommene om, at det kun er de allermest intelligente personer med autisme, der er i stand til at udfylde en plads på arbejdsmarkedet. Virkeligheden er jo, at hovedparten er i stand til at bidrage på arbejdsmarkedet", fastslår direktøren.   FAKTA:  "Klar til Start" har modtaget økonomisk støtte fra VELUX FONDEN. Følgende virksomheder har valgt at indgå en partneraftale med "Klar til Start". Tilsammen har de stillet langt over 200 fastansættelser til rådighed for personer med en autismediagnose: Fakta, ILVA, Abena, Catering Danmark, Catering Engros, IRMA, Kvickly, SuperBrugsen og DagliBrugsen.   Fondens Unges er en almennyttig fond stiftet i 2007 med det formål er at etablere og gennemføre undervisning og andre tiltag for unge med særlige behov, særligt unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Fondens aktiviteter hjælper denne særlige gruppe til at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så de i så høj grad som muligt kan leve et selvstændigt og aktivt voksenliv. Fonden driver aktiviteterne "Klar til Start", "Unges Uddannelsescenter" og "Scan How" 

Annonce