Nyt initiativ hjælper unge med autisme i fast job

Social

05/2/19 1:22

Fonden UNGEs

Fonde støtter den fortsatte udvikling af KLAR TIL START-forløbet, der hjælper unge med autisme i fast arbejde.
Flere unge med autisme får nu mulighed for at få en fastansættelse i en privat virksomhed. Den A.P. Møllerske Støttefond og VELUX FONDEN har valgt at støtte projektet KLAR TIL START med henholdsvis 6.755.000 kr. og 3.265.000 kr. i en treårig periode fra 2019 til 2021.   KLAR TIL START drives af den almennyttige fond Fonden UNGEs, som i samarbejde med 11 autisme- og beskæftigelsesorganisationer gennemfører KLAR TIL START-forløb for kommuner og deres borgere i hele landet. En samlet støtte på ca. 10 mio. kr fra Den A.P. Møllerske Støttefond og VELUX FONDEN skal bane vej for, at endnu flere borgere med autisme kan sige farvel til et liv på offentlig forsørgelse og goddag til en fastansættelse i en dansk virksomhed, i et job med helt reelle og ordinære arbejdsopgaver. Støtten fra de to fonde skal således bruges til at videreudvikle og forankre KLAR TIL START-forløbet, så flere kommuner og virksomheder i fællesskab kan hjælpe personer med autisme i fastansættelse.   – Vi er meget taknemmelige for, at Den A.P. Møllerske Støttefond og VELUX FONDEN har valgt at give os muligheden for at hjælpe mange flere unge med autisme til at få et fast job. Vi har set så mange gange, hvilken livsændrende effekt, det har, når en ung mand eller kvinde begynder i et KLAR TIL START-forløb og efterfølgende bliver ansat i en virksomhed. Det at tjene sine egne penge og være en del af et kollegialt fællesskab giver dem ikke blot indhold i hverdagen, det giver dem også et fundament til på alle planer at klare sig langt bedre, end hvis de var forblevet på offentlig forsørgelse. Sådan lyder det fra Britta Bak, direktør for Fonden UNGEs.   KLAR TIL START er et opkvalificeringsforløb målrettet flertallet af unge med en autismediagnose, der intellektuelt befinder sig på et moderat til normalt funktionsniveau. Gennem et individuelt forløb med en vejleder med speciale i autisme bliver KLAR TIL START-kursisten både arbejdsprøvet og oplært samt får teknikker til at håndtere sit autismehandicap i arbejdssituationer. Ved starten af forløbet får kursisten en garanti for fastansættelse hos en af projektets private virksomhedspartnere, og når forløbet afsluttes (efter 5-22 måneder, afhængig af den enkelte), bliver kursisten umiddelbart efter fastansat i den pågældende virksomhed, typisk i fleksjob.   – Unge med autisme har masser at bidrage med, men skal have de rigtige muligheder for at mestre livet. KLAR TIL START er en stærk platform for hjælp til selvhjælp – et princip, som står helt centralt i den A.P. Møllerske Støttefonds fokusområde ”Livsmestring, uddannelse og arbejde”. Bevillingen skal styrke indsatsens bæredygtighed, så flere unge med autisme får job. Socialt ansvarlige virksomheder står klar med 400 job, og den chance skal gribes, siger Katja Teilmann, sekretariatsleder for Støttefondens sociale initiativ.   – VELUX FONDEN har støttet opstarten og udviklingen af KLAR TIL START siden 2015. Det er vores ønske, at de nye bevillinger vil styrke den fortsatte udvikling og effektivisering af projektets indsats for unge med autisme, så kommunerne vil visitere endnu flere unge til de træningspladser, som private virksomheder stiller til rådighed, siger Jimmie Gade Nielsen, fondsrådgiver på det sociale område i VELUX FONDEN.       FAKTA: Den A.P. Møllerske Støttefond blev oprettet i 1983. Dens formål er − ud over at yde støtte til en nærmere bestemt kreds af personer med tilknytning til A.P. Møller Gruppen − at støtte velgørende eller almennyttige formål, som bestyrelsen finder egnede og kvalificerede til støtte. Støttefonden har i 2016 besluttet at donere 750 mio. kr til et fokuseret initiativ på det sociale område, som skal gå til tre programområder: 1) Flere udsatte borgere i arbejde eller uddannelse, 2) Brud med den negative sociale arv, 3) Socialt byggeri med målbar effekt. www.apmollerfonde.dk   VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter videnskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål samt projekter vedrørende aktive ældre, aldrings- og øjenforskning – med det fælles formål at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag. Fonden er stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. www.veluxfoundations.dk   KLAR TIL START er et opkvalificeringsforløb udviklet i samarbejde mellem Fonden UNGEs og fakta-kæden. Forløbet gennemføres over hele landet i samarbejde med følgende kompetencepartnere: UUV Køge Bugt, UU Guldborgsund, AOF Center Sjælland, Autismecenter Vestsjælland, Tietgen, Autismecenter Syd, Specialområde Autisme, Autismecenter Skive, Autismecenter Nord-Bo, Autismecenter Vest, UNGEs Uddannelsescenter samt følgende virksomhedspartnere: fakta, ILVA, Abena, Catering Danmark, Catering Engros, IRMA, Kvickly, SuperBrugsen og Dagli’Brugsen. KLAR TIL START og har tidligere modtaget støtte fra Sofiefonden, STAR og senest VELUX FONDEN. www.klartilstart.dk   Fonden UNGEs er en almennyttig fond stiftet i 2007 for at hjælpe unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller andre kognitive udfordringer til at leve et så selvstændigt og aktivt liv som muligt. Udover KLAR TIL START driver fonden autisme-skolen UNGEs Uddannelsescenter, der bl.a. tilbyder STU og 10. klasse, samt app’en “Scan How”, der er et digitalt læringsværktøj for bl.a. personer med ASF. www.fondenunges.dk     KONTAKT: Britta Bak, direktør Fonden UNGEs E-mail: [email protected] Mobil: 22328082   Hent pressefotos: https://photos.app.goo.gl/c5sEzfRVCPekdeRs8

Annonce