Foto: kora.dk

Fokus på uddannelse kan styrke kommunerne

Velfærd

15/01/2015 12:04

Suleman Haider

Kommunerne har brug for de unge for at udvikle sig og skabe vækst. Men i dag flytter uddannelse i stor stil de unge til landets store byer. Derfor er det helt centralt for yderkommunerne at tilbyde de unge en uddannelse, de kan bruge lokalt, lød KORAs direktør Jan Rose Skaksens råd til kommunerne på Kommunaløkonomisk Forum.

Uddannelse er en afgørende faktor for velstand og vækst. Men ikke al uddannelse er lige godt set med kommunale briller. For mens gymnasiet er mange unges enkeltbillet til de store byer, så kan en erhvervsuddannelse i højere grad fastholde de unge ude i kommunerne. Og det kan være med til at skabe økonomisk vækst og udvikling.

Sådan lød KORAs direktør Jan Rose Skaksens budskab til kommunerne, da KL i sidste uge holdt sit 11. Kommunaløkonomisk Forum.

- Kommunerne uden for de store byer bør fokusere mere på at sikre de unge en erhvervsuddannelse. De lange, videregående uddannelser centraliserer sig i landets største byer. Men er der sammenhæng lokalt mellem de unges mulighed for uddannelse og erhvervslivets behov for arbejdskraft, så vil flere unge blive boende, siger Jan Rose Skaksen.

Uddannelser flytter unge

Ser man på andelen af 25-29-årige, der har en ungdomsuddannelse, i samtlige 98 kommuner, topper netop områderne i og omkring landets fire største byer – København, Aarhus, Aalborg og Odense.

Men ser man så på, hvor de unge boede, da de var 15 år, ser billedet ganske anderledes ud. Her ligger for eksempel Vestjylland helt i top. Med andre ord er de vestjyske unge uhyre flittige til at tage en uddannelse. Men de flytter til gengæld lige så flittigt ud af deres hjemkommune.

Udviklingen i de unges valg af uddannelse er ifølge Jan Rose Skaksen med til at understrege vigtigheden af, at kommunerne uden for de store byer styrker deres fokus på uddannelse.

Mens andelen af 20-24-årige med en gymnasial uddannelse og med en erhvervsuddannelse i 1991 var lige stor – 30 procent – så var gabet vokset betragteligt i 2012. Her havde næsten halvdelen af aldersgruppen en gymnasial uddannelse og under 20 procent en erhvervsuddannelse.

Lukninger kan flytte flere

- Centralisering i de store byer er formentlig uundgåelig, når det gælder de lange, videregående uddannelser. Men lokal forankring er en reel mulighed, når vi taler om erhvervs- og professionsuddannelserne, mener Jan Rose Skaksen.

Han advarer derfor også mod at centralisere for mange uddannelser og vurderer, at fremtidige lukninger af gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner vil skabe en ny bølge af unge, der søger mod de store byer:

- Dermed risikerer vi, at landdistrikterne i fremtiden får de samme problemer med at skaffe for eksempel lærere og pædagoger, som de allerede i dag har med at skaffe læger.

 

Mest Læste

Annonce