Billede: Kora.dk

Indsatser for samfundets svageste kan betale sig

Politik

07/05/2015 11:57

Suleman Haider

Mange indsatser, som kommunerne sætter i gang over for de svageste grupper i samfundet, giver ret store samfundsøkonomiske gevinster. Især udgifter til misbrugsbehandling er godt givet ud. Det viser en gennemgang af den eksisterende viden på området, som KORA har lavet for Rådet for Socialt Udsatte.

Når kommunen sender stofmisbrugere på metadonbehandling, giver adfærdsterapi til alkoholikere eller laver botilbud til hjemløse, kan det være svært at vide, om effekten står mål med indsatsen. Virker indsatserne så godt, at det ligefrem er en samfundsøkonomisk god forretning at investere i den type af indsatser for samfundets allersvageste grupper?

KORAs gennemgang af de samfundsøkonomiske undersøgelser på området viser, at svaret er ja: I mange tilfælde er der så god effekt af de sociale indsatser, at det giver endog ret store samfundsøkonomiske gevinster.

- Når man ser det i det brede samfundsøkonomiske perspektiv, er der gevinster på mange områder. For eksempel sparer man på sundhedsydelser til psykisk syge, eller man undgår at skulle bruge mange penge på trafikulykker og kriminalitet som følge af stof- eller alkoholmisbrug, siger professor Jacob Nielsen Arendt fra KORA.

Pengene op til 39 gange igen

KORA har gennemgået næsten 100 danske og internationale samfundsøkonomiske mål og analyser på området og studeret 19 af dem særligt grundigt. Og analyserne viser, at en indsats kan give en gevinst på 50.-100.000 kroner pr. udsat over en 1-2-årig periode. Især behandling af alkoholikere og stofmisbrugere er en god forretning.

Når en alkoholiker går til konsultation og rådgivning hos en praktiserende læge, giver det pengene op til 39 gange igen. Individuel rådgivning af alkoholikere giver pengene op til 21 gange igen. Metadonbehandling af stofmisbrugere kan give pengene op til 13 gange igen, mens andre former for behandling af stofmisbrugere kan give pengene 2-11 gange igen.

- Det er selvfølgelig vigtigst at sætte nogle indsatser i værk, som hjælper de udsatte grupper på vej mod et bedre liv. Men indsatserne skal jo også finansieres. Ved at sætte effekterne i forhold til omkostningerne, som denne undersøgelse gør, kan vi se, hvilke indsatser der giver mest effekt for pengene. Og dermed kan vi finde ud af, hvordan flest muligt udsatte får hjælp for de penge, der er til rådighed, siger Jacob Nielsen Arendt.

FAKTA OM UNDERSØGELSEN
  • De mest udsatte borgere defineres i denne undersøgelse som alkohol- og stofmisbrugere, psykisk syge og hjemløse. 
  • Undersøgelsen omfatter en gennemgang af 98 undersøgelser og en grundig analyse af 19 af dem. 
  • Der er alene set på studier, der både belyser effekt og omkostninger. Undersøgelsen her kan altså ikke bruges til at sige noget generelt om, hvilke indsatser der virker bedst.
  • Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Rådet for Socialt Udsatte.

Læs undersøgelsen: her

Mest Læste

Annonce