Nyt forskningscenter i børn og unges trivsel

30/11/2012 13:06

KORA

KORA er med i nyt dansk center, der skal forske i hvilke indsatser, der er mest effektive til at ruste børn og unge til voksenlivet. TrygFonden har med en bevilling på 60 mio. kr. taget initiativ til centret, som etableres på Aarhus Universitet.

I Danmark bruger vi hvert år mange milliarder kroner på børne- og ungeområdet. Men virker de? Og bruges ressourcerne effektivt? Det ved vi faktisk meget lidt om. Det er baggrunden for, at TrygFonden har taget initiativ til et center for forskning i børn og unges trivsel, som KORA er en del af.

- Kommunerne er under økonomisk pres, og det er vigtigt at finde ud af, hvilke indsatser for børn og unge, der har størst effekt i forhold til omkostningerne. Vi ser frem til at starte arbejdet i centret til gavn for en mere effektiv ressourceudnyttelse, siger KORAs direktør, Jan Rose Skaksen.

Cost-benefit på det sociale område

Forskningscentret skal gå foran og vise, at det er muligt at opbygge solid viden om, hvad der virker og ikke virker, når børn og unges trivsel skal forbedres. Og ikke mindst, om indsatsernes effekter står mål med udgifterne.

- Det er et af KORAs kerneområder at lave den slags cost-benefit-analyser, og nu skal vi være med til at udvikle og anvende metoderne også inden for børne- og ungeområdet. Det ser vi frem til, siger forskningsleder i KORA, Jacob Nielsen Arendt, som skal koordinere KORAs del af centrets forskningsaktiviteter.

TrygFonden mener også, at der er meget at hente ved en mere systematisk indsats.

- Hvis vi får bedre effektevaluering på børne- og ungeområdet i Danmark, kan vi skabe bedre børnevelfærd og få nogle både dygtigere og gladere børn, siger Merete Konnerup, seniorrådgiver i TrygFonden.

Fra vugge til voksen

Professor Michael Rosholm fra Aarhus Universitet skal stå i spidsen for det nye forskningscenter. Han skal sammen med KORA og en række andre samarbejdspartnere i de kommende seks år gennemføre forskning rettet mod forskellige aldre, udviklingsfaser og kompetencer fra helt små børn i daginstitutioner til unge på ungdomsuddannelserne og starten af arbejdslivet.

De første forskningsprojekter sættes i gang i løbet af 2013. Blandt de første forskningsprojekter, som KORA skal være med til at udføre, er bl.a. følgende tre:

 • Økonomiske evalueringer og metodeudvikling
 • Skolefravær. Fokus på risikofaktorer og udvikling af interventioner
 • Mere effektiv indsats over for udsatte børn ved tidlig intensiv sagsbehandling

Forskning med international opmærksomhed

De danske forskere får selskab af en række internationale forskere, blandt andre James J. Heckman, nobelprisvinder og professor på University of Chicago, der er blandt verdens førende inden for effektmåling af sociale indsatser. Han ser et stort potentiale i den danske effektforskning.

- Forskningscentret er et lovende initiativ, som vil bidrage med viden og hjælpe danskerne med at prioritere indsatserne bedre, men initiativet kommer også til at gavne resten af verden. At etablere et center, som opbygger seriøst forskningsbaseret evaluering af mange forskellige indsatser, er en rigtig god idé, siger James J. Heckman.

Læs mere om TrygFondens center for forskning i børn og unges trivsel på trygfonden.dk.

FAKTA om det nye forskningscenter

Michael Rosholm og andre forskere fra Aarhus Universitet skal gennemføre den tværfaglige forskning i samarbejde med:

 • KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
 • Center for Børnesprog på Syddansk Universitet
 • Ministeriet for Børn og Uddannelse
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Socialstyrelsen
 • Region Midtjylland
 • Aarhus Kommune
 • VIA University College, Professionshøjskolen i Midtjylland 
 • Rambøll Management 
 • Børnenes Hovedstad (Lego Fonden og Billund Kommune)

TrygFonden har taget initiativ til centret og givet en bevilling på 60 mio. kr.

Parterne bag centret skyder selv yderligere knap 30 mio. kr. i centret.

I begyndelsen af 2013 åbner TrygFonden for, at danske forskere inden for børn og unges trivsel kan søge om at få del i en supplerende projektpulje på op til 40 mio. kr. til enkeltstående projekter.

Mest Læste

Annonce