Skoleelever bliver bedre læsere med it-støtte

Ledelse

28/10/2014 10:17

Suleman Haider

It-støtteprogrammer med bl.a. oplæsningsfunktion og ordforslag kan være med til at gøre skoleelever til bedre læsere. Især de svage elever har gavn af it-støtten, viser ny rapport fra SFI.

Tidligere blev elever med læsevanskeligheder sendt ud af klassen til specialundervisning. I 2012 vedtog regeringen en lovændring om, at specialundervisningen i skolen skulle minimeres, og flere elever skulle inkluderes i den almindelige undervisning.

I Horsens Kommune har man i et treårigt inklusionsprojekt arbejdet med brugen af it-støtte i undervisningen. SFI har gennem projektperioden målt effekten af it-støtte i almenundervisningen på elevernes læsefærdigheder. Undersøgelsen viser, at elever, der får hjælp til læsningen med it-støtteprogrammer, klarer sig bedre, end dem, der ikke får støtten. Effekten er størst blandt de elever, der har svage læsefærdigheder.

Kan også bruges hjemme
Dem, der har svært ved læsningen, kan med programmerne også få hjælp hjemmefra. ”It-støtten kan på den måde give svage læsere den støtte, de har brug for både derhjemme og i skolen. Støtten kan være med til at kompensere for eventuel manglende hjælp fra forældrene fx i ikke-boglige hjem. Det kan også være med til at frigøre lærerressourcer, så lærerne får mere tid til rådighed til andre læringsaktiviteter,” vurderer forsker Christoffer Scavenius Sonne-Schmidt.

En reel forbedring 
It-støtten har også en positiv virkning på læsefærdighederne, når værktøjet lægges væk eller ikke lige er ved hånden. ”For nogle af de elever der blev tilbudt it-støtte i undervisningen blev værktøjet fjernet under selve læsetesten. De klarede sig lige så godt som dem, der havde fået adgang til værktøjet under testen. Det tyder på, at eleverne kan opnå en reel forbedring af deres læsefærdigheder når værktøjet tilbydes i undervisningen,” forklarer Christoffer Scavenius Sonne-Schmidt.

Mest Læste

Annonce