"Når vi tager højde for alle relevante forhold i den enkelte kommune – fx hvilke typer boliger, der findes, hvor mange borgere, der er på overførselsindkomst osv. – så finder vi stadig nogle forskelle i antallet af udsættelser. Og en af forklaringerne kan være forskellig praksis i kommunerne” siger forsker Gunvor Christensen.

Større fokus på svage lejere kunne give færre udsættelser

Velfærd

04/05/2015 09:27

Mikkel Sarka

Antallet af fogedsager i Danmark kunne formodentlig nedbringes, hvis en række af landets kommuner blev bedre til at holde fokus på de svageste lejere. Det konkluderer en ny SFI-rapport, der sammenligner de kommunale tal for fogedsager og udsættelser.

I 27 af Danmarks kommuner er der årligt flere lejere, der bliver sat ud af deres bolig, end man kunne forvente på baggrund af faktorer som kommunens størrelse, boligmarked og befolkningssammensætning. Det viser beregninger i en ny SFI-rapport.

Læs rapporten nederst i artiklen

”Når vi tager højde for alle relevante forhold i den enkelte kommune – fx hvilke typer boliger, der findes, hvor mange borgere, der er på overførselsindkomst osv. – så finder vi stadig nogle forskelle i antallet af udsættelser. Og en af forklaringerne kan være forskellig praksis i kommunerne” siger forsker Gunvor Christensen.

Udsættelser kunne undgås

I perioden fra 2007 til 2013 blev ca.27.000 lejere sat ud af deres bolig. Rapportens beregninger viser, at mellem 350 og 2400 af udsættelserne kunne være undgået, hvis de 27 kommuner havde haft det antal udsættelser, man kunne forvente ud fra kommunens forhold, og sammenlignet med andre kommuner.

Mulige forbedringer

Rapporten peger på en række områder, hvor kommunerne med fordel kunne sætte ind. Fx modtager en del af de lejere, der sættes ud af deres bolig, ikke boligstøtte, selvom de er berettigede til det. Det kunne derfor være en fordel at sætte ind med mere information til disse grupper om, hvordan man søger boligstøtte.

Rapporten viser også, at der særligt er mange kontanthjælpsmodtagere, enlige mænd og unge blandt de lejere, der bliver sat ud af boligen. Mange af dem kan have gavn af hjælp til at administrere deres økonomi og sætte penge til side til huslejen, påpeger rapporten. 

 

Mest Læste

Annonce