Danmark skal prioritere teknisk forskning højere

Velfærd

11/11/2013 17:40

Danmark bruger færre midler på teknisk forskning end vores nabolande. DI’s produktivitetspanel anbefaler, at den offentlige forskning i højere grad rettes mod virksomhederne.

Det er kun 14 pct. af de ca. 20 mia. kr., som hvert år sættes af til den offentlige forskning, der bruges på tekniske videnskaber. F.eks. robotter, teknologi til vindmøller, selvhelende maling og andre materialer.

Fokus på forskning i tekniske videnskaber

Det svarer til ca. tre mia. kr. årligt, og er for lidt, mener DI's produktivitetspanel.

- Virksomhederne efterspørger langt større fokus på forskning i tekniske videnskaber, og der er behov for, at universiteterne opprioriterer den erhvervsrettede forskning. Panelet foreslår, at man øger de samlede offentlige forskningsinvesteringer til 1,5 pct. af BNP og øger andelen, der bruges til de tekniske videnskaber, til 20 pct., siger direktør Lars Goldschmidt, DI.

Danmarks budget til teknisk forskning er mindre end budgetterne i de fleste andre lande i OECD.

Mere forskning rettet mod erhvervslivet

Det er lavere end f.eks. i ­Tyskland (23 pct.), ­Sverige (19 pct.) og Finland (27 pct.). Samtidig viser undersøgelser, at virksomheder med selvstændig forskningsaktivitet har væsentlig højere produktivitet end tilsvarende virksomheder uden forskning.

- Det, virksomhederne har brug for, er mere forskning rettet mod erhvervslivet. Det kunne f.eks. være produktions- og materialeforskning, men det er desværre ikke prioriteret i særlig høj grad på finansloven for 2014. Det bør politikerne ændre på i de kommende år, siger Lars Goldschmidt.

Giv plads til praktikanter

Jens Oddershede, formand for Danske Universiteter, vil gerne være med til at øge forskningen på de teknisk videnskabelige områder, hvis der er politisk opbakning til en forøgelse af de samlede midler til forskningen.

- Der er også behov for, at de forskningsbaserede uddannelser i højere grad bliver erhvervsorienterede, siger Jens Oddershede.

     

 

Mest Læste

Annonce