Drøfter vi fremtidens behov på arbejdsmarkedet for lidt?

Velfærd

22/10/14 8:06

Professionshøjskolen Absalon

Arbejdsmarkedet ændrer sig markant i disse år. Der er brug for en meget tættere dialog mellem uddannelser og arbejdsmarked. Sådan lød det, da 100 sjællandske beslutningstagere mødtes til konference.

Flere og flere er i de senere år blevet optaget på de videregående uddannelser i Danmark.

Uddannelse er blevet vigtigere og vigtigere, bl.a. i kraft af at der bliver mindre ufaglært arbejdskraft i Danmark. Produktionen flytter til andre dele af verden, og vi skal finde svar på, hvordan morgendagens arbejdsmarked ud, så  Danmark kan klare sig i den globale konkurrence.

Sådan sagde direktør Stina Vrang Elias, direktør i tænketanken DEA, ved indledningen af University College Sjællands årlige arbejdsmarkedskonference den 22. oktober i Roskilde. 

Vi skal være opmærksomme på fordomme og myter

Rektor Ulla Koch understregede, at uddannelser og aftagere af professionsbachelorer på arbejdsmarkedet har et fælles ansvar for at holde en tæt dialog om, hvordan uddannelserne skal udvikles, så de lever op til behovene på morgendagens arbejdsmarked.

- "Vi bærer alle mange myter, fordomme og billeder fra vores egen tid om, hvordan uddannelserne skal indrettes. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på dette. Fx har jeg personligt arbejdet med e-læringsuddannelser siden 2001, og jeg blev den gang overrasket, da de første evalueringer kom. De bekymringer, jeg havde, viste sig ikke at holde stik", sagde Ulla Koch bl.a. på konferencen.

Netop arbejdet med at udbyde nye læringsformer over nettet var et af flere emner til diskussion på konferencen. Andre emner var, hvordan der kan arbejdes for at flere på Sjælland får en videregående uddannelse, hvordan der skal arbejdes med nye sundheds- og velfærdsteknologier, og hvad der er behov for i den samlede udvikling på sundhedsområdet.

Bryd vanetænkning om offentligt og privat arbejdsmarked

Stina Vrang Elias understregede, at det er godt med de høje danske uddannelsesambitioner, men at behovene på arbejdsmarkedet bliver drøftet for lidt.

- "Derfor er det godt med en konference som denne. Fx ser vi, at der i den private sektor er relativt færre ansatte med videregående uddannelser, og at det er et område, hvor vi skal fokusere på, hvad der er behov for", sagde hun.

Rektor Ulla Koch udtaler i tråd hermed, at der er tendens til, at der i forståelsen af professionsbachelorer er meget vanetænkning omkring beskæftigelsesmulighederne i den offentlige sektor, mens der er meget lidt fokus på det private arbejdsmarked.

- "Ikke desto mindre har vi igennem de sidste år oplevet en accelererende trend, hvor flere og flere professionsuddannede finder beskæftigelse uden for de traditionelle brancher og sektorer. Eksemplerne herpå er mange – er det for eksempel en selvfølge, at en sygeplejerske skal arbejde hele sit liv på et sygehus? Kan socialrådgivere arbejde i by- og boligsektoren, og bidrage med rådgivning om sociale miljøer? Eller kan en fysioterapeut gøre lykke i møbelindustrien", spørger Ulla Koch.

En helt ny uddannelsestænkning er på vej

Stina Vrang Eilas pegede også på, at digitalisering er på vej ind i uddannelserne på helt nye måder og ændrer rammene for uddannelse markant.

I en af konferencens workshops fortalte forskningsprogramleder Karsten Gynther i tråd hermed, at vi har en tendens til at tænke meget traditionelt på uddannelser. Som steder der agerer på bestemte måder, og som studerende skal tilpasse sig.

- "I USA bliver uddannelsestænkningen i disse år vendt helt på hovedet. Der tales om adpative udannelser, hvor uddannelserne i stedet skal tilpasse sig, hvad folk har brug for som individer - for personaliserede læringsveje hvor uddannelser skal kunne tilgås uafhængigt at tid og rum", sagde Karsten Gynther.  

Ulla Koch fortalte, at University College Sjælland på alle niveauer er begyndt at arbejde med den nye uddannelsestænkning.

Som eksempel udbyder University College Sjælland i de kommende de såkaldte MOOC-forløb - massive åbne online kurser for over 500 lærere fra Roskilde kommune, der får opgraderet deres kompetencer som følge af nye krav i folkeskolereformen.  Det er åbent for alle kommuner at deltage i forløbene fra august 2015.  

Baggrund for konferencen

Baggrunden for den årlige arbejdsmarkedskonference er, at der er brug for vækst og arbejdspladser på Sjælland, og at regionens gennemsnitlige uddannelsesniveau skal løftes.

For at have det bedst mulige grundlag for den konstante udvikling af University College Sjællands uddannelser, afholdes derfor hvert år en konference, hvor en bred kreds af sjællandske ledere og beslutningstagere i private virksomheder og offentlige organisationer inviteres til at komme med deres blik på arbejdsmarkedets udvikling.

Vil du vide mere?

University College Sjælland laver en opsamling af diskussioner og indspil på konferencen, som bliver tilgængelig på UCSJs hjemmeside. Ønsker du at få tilsendt en mail, når opsamlingen er klar, så send en mail til Lasse Dalby Jensen, direktionskonsulent, ladj(@)ucsj.dk.

Læs mere om rektor Ulla Kochs synspunkter omkring optag af studerende og morgendagens arbejdsmarked:

Læs mere om University College Sjællands massive gratis online kurser til lærere

Annonce