Kortsigtede spareøvelser fylder for meget: Hvert tredie udbud afgøres alene på pris

Velfærd

16/08/2016 11:15

Ny analyse fra DI dokumenterer, at omkring hvert tredje udbud på tværs af de undersøgte brancher afgøres alene på baggrund af, hvilken leverandør der kan tilbyde den laveste pris. DI opfordrer stat, kommuner og regioner til at opprioritere kvalitet.

Når konkurrencen om udbudte opgaver handler om både pris og kvalitet, giver det virksomhederne mulighed for at konkurrere om at levere den bedste løsning til prisen. Herved bringes virksomhedernes kompetencer i spil, samtidig med at konkurrenceudsættelsen ikke blot bliver en ren spareøvelse. Derfor er det bekymrende, at prisen ofte dominerer uforholdsmæssigt meget i offentlige udbud.

DI - Dansk Industri

Erhvervslivets brancefællesskab, DI, er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs flere historier, forslag og oplæg fra DI her.

Konkret har DI undersøgt brugen af tildelingskriterier i offentlige udbud i perioden 2014-2015 inden for rengøring, renovation, pleje- og omsorg samt engangsartikler. Analysen viser, at omkring hvert tredje udbud i 2014 og 2015 alene afgøres på baggrund af, hvilken leverandør der kan tilbyde den laveste pris. Det er et højt antal set i forhold til, at tildelingskriteriet om laveste pris er tiltænkt simple og standardiserede opgaver. 

Desuden viser analysen, at selv når kvalitative tildelingskriterier benyttes i offentlige udbud, vægtes prisen i gennemsnit mere end 50 pct. Der er med andre ord rig mulighed for, at både stat, kommuner og regioner fokuserer på at skabe konkurrence på kvaliteten.

Behov for praksisændring

Hvis borgerne skal modtage mere og bedre service for deres skattekroner, er det vigtigt, at offentlige myndigheder også inddrager kvalitetskriterier som eksempelvis krav til organisering af personalet, medarbejdernes kvalifikationer, samarbejde, innovation og færdiggørelsestid. Det skyldes, at virksomhederne hermed bliver tilskyndet til at konkurrere om at levere innovative løsninger.

Udbudsloven har ikke ændret på offentlige myndigheders mulighed for at anvende laveste pris som tildelingskriterium. Sådan bør det også være, for laveste pris giver god mening som tildelingskriterium i forhold til eksempelvis simple vareindkøb. DI opfordrer derfor til, at der sker en praksisændring hos stat, kommuner og regioner, som betyder, at kvalitetskriterier kommer til at fylde mere, når de udbyder serviceydelser og andre mere komplekse opgaver. 

Læs mere om DI’s analyser på OPS-området her

Mest Læste

Annonce