Nyt koncept skal hjælpe skoler til at forebygge hadforbrydelser

Velfærd

07/11/2017 13:00

Professionshøjskolen Absalon

De danske skoler skal blive dygtigere til at forebygge hadforbrydelser. Med 1,4 mio. kr. i ryggen skal Professionshøjskolen Absalon udarbejde et nyt koncept, der kan hjælpe skolerne til at forebygge hadforbrydelser.
Hadforbrydelser har i disse år fået stor politisk fokus. Fra 2015 til 2016 registrerede politiet en stigning i antallet af hadforbrydelser på 38 procent. I flere dele af den offentlige sektor arbejdes derfor på at forebygge og modvirke såvel fordomme som forbrydelser. Et vigtigt initiativ blev taget i maj, da Udlændinge og Integrationsministeriet udbød et ”mønsterskoleprojekt for at forebygge hadforbrydelser” som led i handlingsplanen ”Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme”.   Det projekt er nu vundet af Professionshøjskolen Absalon, der med 1,4 mio. kroner i ryggen nu skal udarbejde et inspirationskatalog, som alle skoler i hele landet kan bruge i arbejdet med at forebygge de fordomme og misforståelser, der danner baggrunden for hadforbrydelserne.   Stina Løvgreen Møllenbach, der er centerchef i Center for Skole og Læring på Professionshøjskolen Absalon siger: ”Mange skoler er rådvilde i forhold til, hvordan de skal gribe problemet an, så vi sigter blandt andet mod at udvikle nogle redskaber, der understøtter børnenes empati og lyst til at diskutere demokratiske og etiske spørgsmål”, siger centerchefen, der fortæller, at man fra forskning ved, at kapacitetsopbyggende forløb med undervisning, aktionslæring og dialogcirkler er virkningsfuldt, og derfor skal netop dette udvikles og afprøves. Først på én skole i dette skoleår - dernæst på yderligere  tre skoler i efteråret 2018.   Der bliver således tale om et særdeles gennemarbejdet projekt, der både bygger på den nyeste forskning på området kombineret med helt friske praksisnære erfaringer, fortæller Stina Løvgreen Møllenbach, der regner med, at projektet kan komme til at sætte ringe i vandet i hele Danmark.   ”Det her er et utroligt vigtigt projekt for hele Danmark, hvor der er hårdt brug for at finde ud af, hvordan vi får bremset den negative udvikling. Det handler jo ikke kun om hadforbrydelser, men også om, hvordan man sikrer, at skoleeleverne trives og samarbejder i tillid til hinanden. Elever, der ikke trives, kan på sigt blive en enorm samfundsmæssige omkostning, så vi glæder os utroligt meget over at vi som Professionshøjskole kan tage ansvar i det her vigtige projekt”, siger centerchefen.    “Netop fordi vi også udbyder læreruddannelsen, kan vi sikre, at projektet ikke kun får betydning for de nuværende lærere  på landets skoler, det bygges også ind i uddannelsen af de kommende generationers lærere. Projektet skal således også munde ud i endnu flere aktiviteter i undervisningen af de kommende lærere og i forskningen i Center for Skole og Læring.”   Projektet gennemføres af projektleder ph.d. Lene Kofoed Rasmussen, lektor ph.d. Kit Stender Petersen, adjunkt Marie Neergaard Hansen, lektor ph.d. Ditte Dalum Christoffersen samt Docent ph.d. Ulla Højmark Jensen. Alle er fra Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon   Inspirationskataloget skal være færdigt i december 2018.

Mest Læste

Annonce