OPS-strategien: 21 forslag hvor 3 rammer helt plet

Velfærd

03/02/2011 01:00

Nick Allentoft

Vi har ventet længe – faktisk mere end et år - men nu er den endelig på gaden, regeringens nye OPS-strategi. Spørgsmålet er så: Var planen værd at vente på? Overvejende ja!

Af Marie Louise Løvengreen Rasmussen, chef for offentlig-privat samarbejde i Dansk Erhverv

Regeringens nye OPS-strategi med 21 initiativer skaber på mange måder klarhed for virksomhederne og sender et velkomment politisk signal om, at offentlige myndigheder kan blive bedre til at høste fordelene ved konkurrenceudsættelse. En samlet strategi er nødvendig og lover godt for det offentlig-private samarbejde, som ellers på visse områder har trange kår.
Vi ved, at den offentlige sektor årligt udbyder opgaver for omkring 90 mia. kr. ud af de i alt ca. 375 mia.kr., der som udgangspunkt kan udbydes. Så potentialet for at øge det offentlig-private samarbejde er enormt, og det kan regeringens nye strategi være med til at indfri. Især tre af forslagene i strategien tegner godt for det offentlig-private samarbejde fremover.

Vigtigt forslag om udbudspligt

For det første vil regeringen blandt andet indføre kommunal og regional udbudspligt på en række forskellige områder. Det er positivt at se en klar melding fra regeringen om, at vi skal få sat skub i konkurrenceudsættelsen. Ved at udvælge 5-8 udbudspligtige områder høster man de lavthængende frugter først, hvor der allerede er dokumenterede effekter ved at konkurrenceudsætte.

Distriktsopdeling god for mindre virksomheder

For det andet vil regeringen distriktsopdele hjemmehjælpsområdet og konkurrenceudsætte mindst et distrikt, så andelen af private aktører bliver højere end de kun ca. fem procent, vi ser i dag.

Det er en velkommen revitalisering af fritvalgsområdet, hvor ikke mindst små og mellemstore virksomheder længe har haft svært ved at få det til at give økonomisk mening at løfte de spredte opgaver på hjemmehjælp. Det er dog vigtigt, at udbuddene udformes sådan, at vi ikke kun får et par enkelte store virksomheder på banen, men får så mange kvalificerede private aktører til at byde ind som muligt.

Enklere regler letter processen

For det tredje foreslår regeringen, at der indføres en ny udbudslov, og at udbudsreglerne gøres smidigere.

Vi hører tit fra både virksomheder og kommuner, at udbud er forbundet med meget besvær, og at reglerne fortolkes strengt. Så det er bestemt kærkomment, at regeringen vil fjerne noget af bureaukratiet på OPS-området – blandt andet ved at en virksomhed ikke dømmes ude alene grundet en fejl i formalia, samt ved at dele af den formelle dokumentation kan vente, til man rent faktisk har vundet et udbud.

Hånd–i-hånd med en smidiggørelse af de formelle regler følger også en central udbudsplatform, en OPS værkstøjskasse med konkrete vejledning og et kodeks for god udbudsadfærd – initiativer der alle sigter på at sikre erfaringsdeling og facilitere processen, når private i stigende grad skal være med til at løfte offentlige opgaver. I Dansk Erhverv mener vi ikke mindst, at mulighederne for dialog i udbudsprocessen kunne udnyttes langt bedre.

Beklageligt forslag om klageadgang

På den negative side bliver jeg dog nødt til at nævne, at strategien ikke lægger op til en konsekvent gennemgang af konkurrencen med det offentlige, der bl.a. på det sociale områder stadig sker på et unfair og usammenligneligt grundlag.

Desuden er det problematisk, at regeringen samtidig vil ændre principperne for fordeling af sagsomkostninger, så klager skal kunne idømmes at betale sagsomkostninger, hvis man ikke eller kun delvist får ret. Rent faktisk får klager i dag ofte medhold. For små virksomheder indebærer en ændring af klageregler en risiko, der kan ende med at koste dem livet. Og så afholder de sig fra at klage.

Kan være med til at sikre vores velfærd

Men når alt det så er sagt, så er en samlet og konkret OPS-strategi stadig en rigtig god nyhed for det offentlig-private samarbejde, og den betyder, at vi fremover bedre vil være i stand til at opretholde den velfærd, vi i dag tager for givet.

Udfordringen består nu i at få implementeret strategien i praksis. På visse områder er regeringen allerede i fuld gang, på andre er der stadig behov for at finpudse forslagene i detaljen og sikre den nødvendige politiske opbakning. Dansk Erhverv ser frem til en dialog om den konkrete udmøntning af strategien - både på politisk og praktisk plan.

Stafetten går til Claus Thykjær

Vicekommunaldirektør og ansvarlig for Gribskov Kommunes udbudsstrategi og indkøb, Claus Thykjær, har grebet stafetten herfra. Vores spørgsmål til dig er: Hvilke muligheder og udfordringer ser I – på den anden side af bordet - når det gælder den nye OPS-strategi?

Mest Læste

Annonce