Tilsyn i daginstitutioner halter gevaldigt

Velfærd

15/06/2020 10:34

I knap hver tredje børnehave og vuggestue ses der slet ikke på børnene, når der laves tilsyn. I forvejen sker tilsynet i tre ud af fire institutioner kun én gang årligt eller sjældnere, viser undersøgelse for FOA.

I mange af landets dagtilbud er afstanden mellem tilsynene alt for stor og kvaliteten for ringe til at sikre, at daginstitutionernes praksis lever op til Dagtilbudsloven. Sådan lyder hovedbudskabet fra formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen, efter en ny rapport afslører store mangler i de tilsyn, som kommunerne skal gennemføre i vuggestuer og børnehaver landet over.

”Tilsynene er nødvendige for løbende at sikre, at børnene hver dag bevæger sig i gode og sunde rammer, og at den enkelte daginstitution lever op til Dagtilbudsloven. Derfor duer det slet ikke, hvis der går for lang tid imellem tilsynene, eller hvis der hverken ses på samspillet mellem børn og voksne eller børnene imellem,” siger Kim Henriksen.

Det er en undersøgelse som analyseinstituttet Bureau 2000 har gennemført for FOA, der viser, at der er omfattende udfordringer med tilsynene på dagtilbudsområdet. Og af den fremgår, at omkring halvdelen af dagtilbuddene kun får besøg af tilsynet én gang årligt. Dertil er der hele 35 procent, som kun får besøg af tilsynet en gang hvert andet år eller sjældnere.

Undersøgelsen viser også, at dagtilbuddenes hovedpersoner, børnene, i mange tilfælde spiller en forbavsende lille rolle under selve tilsynene:

I knap hver tredje institution, 29 procent, ser man slet ikke på samspillet mellem børn og voksne. Det samme billede tegner sig, når det handler om samspillet børnene imellem. Den type observationer gennemføres nemlig kun i 65 procent af dagtilbuddene.

”Det bør være et krav, at tilsynene omfatter observationer hvori børnene indgår, for man kan altså ikke gennemføre et tilsyn alene ved at snakke med lederne om, hvordan det går,” siger Kim Henriksen.

Han peger på, at de pædagogiske konsulenter, som står bag langt størstedelen af tilsynene, har alt for mange andre opgaver at tage sig af, og at det er årsagen til, at tilsynene er for få og for overfladiske.

”Kommunerne har pligt til at sikre sig, at der er ressourcer nok til at sikre tilsyn af en ordentlig kvalitet. Det gjaldt før corona-krisen ramte os, og det gælder fremadrettet, fordi mange dagtilbud kommer til at ændre nogle af deres rutiner og deres indretning netop som følge af, at vi har skullet forhindre smittespredning,” siger Kim Henriksen.

Mest Læste

Annonce