Velfærdsløsninger som god salgsvare verden over

Velfærd

10/02/2012 13:49

Nick Allentoft

Velfærd er et område, hvor det gemmer sig et stort potentiale i form af de såkaldte velfærdsteknologier, hvor den private sektor byder ind med såvel serviceløsninger som produkter. Nu har en undersøgelse set nærmere på, hvor stort potentialet egentlig er på det område, og det ville ifølge DI kunne blive endnu større.

Et bedre samarbejde og en ændret udbudspraksis vil være en saltvandsindsprøjtning til en branche, der beskæftiger sig med velfærdsteknologier, og som ligger i en størrelsesorden på et tocifret milliardbeløb i omsætning og har en forventning omstigning i eksporten.

Men den offentlige sektors prioriteringer og ressourcer, manglende incitamenter og den praktiske brug af udbudsreglerne i regioner og kommuner udgør en alvorlig barriere for udviklingen af netop den velfærdsteknologiske branche.

Ikke bare kroner og ører
Omkring 251 virksomheder i Danmark opererer på det velfærdsteknologiske område, og en af dem er virksomheden Medical Insight A/S. Her udvikler man billeddistributionssystemer til sundhedssektoren.

Virksomhedens vigtigste kunder er Region Nordjylland, Region Sjælland samt Region Syddanmark. Hos Medical Insight mener man dog, at udbudsreglerne er meget hæmmende for at tilbyde innovative løsninger, da det offentlige typisk har stor fokus på den umiddelbare omkostning.

- Udbudsreglerne tager derfor ikke i høj nok grad højde for den langsigtede økonomiske besparelse, der er ved at effektivisere, forklarer systemingeniør Emil Enemærke fra Medical Insight.

Ud på verdensmarkedet
Og for virksomhederne er det utroligt vigtigt gennem årtier at få udviklet og afprøvet velfærdsteknologier på det danske marked i tæt samspil med offentlige myndigheder, før disse sundheds- og velfærdsydelser kan sælges på udenlandske markeder.

Et godt eksempel på erfaringer med det har Falck, som er en af de største private leveandører af service- og velfærdsteknologiske ydelser i Danmark.

- Muligheder for udvikling og afprøvning af nye service- og velfærdsteknologiske ydelser på hjemmemarkedet er en væsentlig drivkraft til at bringe danske servicevirksomheder og kernekompetencer ud på det globale marked. Et stærkt hjemmemarked er blandt succeskriterierne for øget global eksport af sundheds- og velfærdsteknologiske ydelser, fortæller Anne Mette Koch Bangsgaard, afdelingsdirektør i Falck.

To gevinster at hente
DI’s sundhedspolitiske konsulent Mille Keller Holst vurderer, at der er meget at hente ved et bedre samarbejde mellem den offentlige sektor og den private om løsninger på velfærdsområdet.

- Det vil på den ene side give en mere effektiv og innovativ offentlig sektor, hvormed borgere og virksomheder får en bedre og billigere offentlig service, og på den anden side ligger der et stort eksportpotentiale i afprøvede velfærdsteknologier.

/DI Service/
 

Mest Læste

Annonce